שעות נוספות

מצב
הנושא נעול.
שעות נוספות

שעות נוספות
ידוע לי שעל השעתיים הראשונות אמורים לשלם 125% ואח"כ 150%. האם זו זכות שהעובד רשאי לוותר עליה, או שהחוק אומר שגם אם העובד מוותר, המדינה אינה מאפשרת זאת (כמו שכר מינימום)? במקרה שלי, כבר זמן רב אני מקבל 110% על שעות נוספות. לאחר שבחודש שעבר עשיתי הרבה שעות נוספות, ומכיוון שהפעם ההפרש היה משמעותי, הלכתי לבוס ושאלתי, והוא אמר לי שבענף זה נהוג לתת 110%, וכן שמכיוון שאני עובד זמן רב עם 110%, ניתן לראות זאת כהסכמה. מה נהייה?
 
לא ניתן להתנות על החוק.

שעות נוספות
ידוע לי שעל השעתיים הראשונות אמורים לשלם 125% ואח"כ 150%. האם זו זכות שהעובד רשאי לוותר עליה, או שהחוק אומר שגם אם העובד מוותר, המדינה אינה מאפשרת זאת (כמו שכר מינימום)? במקרה שלי, כבר זמן רב אני מקבל 110% על שעות נוספות. לאחר שבחודש שעבר עשיתי הרבה שעות נוספות, ומכיוון שהפעם ההפרש היה משמעותי, הלכתי לבוס ושאלתי, והוא אמר לי שבענף זה נהוג לתת 110%, וכן שמכיוון שאני עובד זמן רב עם 110%, ניתן לראות זאת כהסכמה. מה נהייה?
לא ניתן להתנות על החוק.
אני גם לא מכירה הסכם קיבוצי שחל על ענף מסויים ואשר קבוע בו גמול שעות נוספות הנמוך מהקבוע בחוק. ממליצה לך לדאוג לרישום מדויק ביומנך של שעות עבודתך בכל יום ויום ועוד יותר מומלץ לשמור על דוח השעות אם יש כזה. בעתיד תוכל לתבוע על סמך זה גמול שעות נוספות. העובדה שבמשך שנים קיבלת גמול נמוך יותר איננה מהווה עילה לשלילת הגמול שלו אתה זכאי עפ"י חוק.
 
זה היה מהיר! תודה ../images/Emo51.gif

לא ניתן להתנות על החוק.
אני גם לא מכירה הסכם קיבוצי שחל על ענף מסויים ואשר קבוע בו גמול שעות נוספות הנמוך מהקבוע בחוק. ממליצה לך לדאוג לרישום מדויק ביומנך של שעות עבודתך בכל יום ויום ועוד יותר מומלץ לשמור על דוח השעות אם יש כזה. בעתיד תוכל לתבוע על סמך זה גמול שעות נוספות. העובדה שבמשך שנים קיבלת גמול נמוך יותר איננה מהווה עילה לשלילת הגמול שלו אתה זכאי עפ"י חוק.
זה היה מהיר! תודה
 
זכויות אלה הינן מכח חוקי מגן

שעות נוספות
ידוע לי שעל השעתיים הראשונות אמורים לשלם 125% ואח"כ 150%. האם זו זכות שהעובד רשאי לוותר עליה, או שהחוק אומר שגם אם העובד מוותר, המדינה אינה מאפשרת זאת (כמו שכר מינימום)? במקרה שלי, כבר זמן רב אני מקבל 110% על שעות נוספות. לאחר שבחודש שעבר עשיתי הרבה שעות נוספות, ומכיוון שהפעם ההפרש היה משמעותי, הלכתי לבוס ושאלתי, והוא אמר לי שבענף זה נהוג לתת 110%, וכן שמכיוון שאני עובד זמן רב עם 110%, ניתן לראות זאת כהסכמה. מה נהייה?
זכויות אלה הינן מכח חוקי מגן
שהם כידוע חוקים קוגנטיים, שאינם ניתנים להתניה. זאת ועוד, עובד המוותר (אפילו בכתב) על זכויות המגיעות לו מכח חוקי המגן או הסכמים קיבוציים או צוו הרחבה, וויתור זה חסר כל תוקף משפטי.
 

שיר ורד

New member
תביעה - לגבי העבר

שעות נוספות
ידוע לי שעל השעתיים הראשונות אמורים לשלם 125% ואח"כ 150%. האם זו זכות שהעובד רשאי לוותר עליה, או שהחוק אומר שגם אם העובד מוותר, המדינה אינה מאפשרת זאת (כמו שכר מינימום)? במקרה שלי, כבר זמן רב אני מקבל 110% על שעות נוספות. לאחר שבחודש שעבר עשיתי הרבה שעות נוספות, ומכיוון שהפעם ההפרש היה משמעותי, הלכתי לבוס ושאלתי, והוא אמר לי שבענף זה נהוג לתת 110%, וכן שמכיוון שאני עובד זמן רב עם 110%, ניתן לראות זאת כהסכמה. מה נהייה?
תביעה - לגבי העבר
גם אם אין לך רישום מדויק של השעות הנוספות שעבדת בעבר, תוכל לתבוע את המעסיק להשלים את התשלום ל 125% מהשכר הרגיל, אך לא תוכל לתבוע בגין 150% על שעות נוספות מעבר ל 2 ראשונות ביום. כדי לקבל את מלוא התשלום עליך לנהל רישום מדויק של השעות הנוספות בכל יום עבודה.
 
אין כמוכם! (ועוד משהו קטן)

תביעה - לגבי העבר
גם אם אין לך רישום מדויק של השעות הנוספות שעבדת בעבר, תוכל לתבוע את המעסיק להשלים את התשלום ל 125% מהשכר הרגיל, אך לא תוכל לתבוע בגין 150% על שעות נוספות מעבר ל 2 ראשונות ביום. כדי לקבל את מלוא התשלום עליך לנהל רישום מדויק של השעות הנוספות בכל יום עבודה.
אין כמוכם! (ועוד משהו קטן)
המון תודה על העזרה!
האם תוכלו לתת לי לינק לחקיקה או פסיקה המוכיחה זאת? תודה!
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה