שמחת הישיבה

שמחת הישיבה

הערב ארוסי הבה"ח יצחק יהודה ברמן מבחירי ישיבת פוניבז` עב"ג בת הגאון ר` מנחם וולפא מראשי ישיבת רבנו חיים עוזר. הבחור בן ראש הישיבה הגאון ר` חיים פרץ, נכד ראש הישיבה הגאון ר` ברוך דב פוברסקי ולהבדיל בין חיים לחיים נכד ראש הישיבה הגאון ר` מרדכי שלמה זצ"ל ונין ראש הישיבה הגאון ר` דוד פוברסקי זצ"ל. ה"ווארט" והתנאים יתקיימו יחדיו עקב ה"שלשים" על הסב רמ"ש זצ"ל. השמחה בוגשל. (הפרסום פה אתמול היה ע"י אחד מתלמידי הרב מרקוביץ וכמובן היה זדוני).
 

baby bu

New member
בסימן טוב ומזל טוב...(:)

אין צורך להתייחס למחבלים, הרי התורה מעולם לא ענינה אותם...
 
משנה מפורשת היא!

כל מי שיש בו ג דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים הוא מתלמידיו של וכו`. ועוד הרי ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים...
 
למה זה יחרה אפך?

על כי לא כניתי לרבך את התאר "מורנו"? חשבתי שכל הבעי` שלו שהוא לא מתואר בכנוי זה היא רק בישיבה ולכן לא עולה לשחרית בשבת בישיבה אבל במקום אחר זה לא נורא... ובכן תיקון: הרב שמואל מרקוביץ=מורנו הרב שמואל מרקוביץ. נחה דעתך?
 
למעלה