שליפת יוזר שמחובר כרגע מהרג'סטרי?

פוֹלי

New member
שליפת יוזר שמחובר כרגע מהרג'סטרי?

צצה לנו דרישה כלשהיא וה DBA בחברה כתבה סקריפט שאמור לטפל בנושא. רק מה
צריך שאיפשהו בסקריפט הזה תהיה שליפה מהרג'יסטרי של היוזר שכרגע במצב logged on בדומיין. ז"א - אם אני אריץ את הסקריפט ממחשב מסויים אז הסקריפט ירוץ לרג'יסטרי וישלוף משם את שם היוזר שכרגע נמצא בלוגין. אפשרי
 

פוֹלי

New member
זה פחות או יותר מה שהיא ביקשה

יש לך רעיון יותר טוב לאיך לשלוף ע"י סקריפט שמחשב מריץ את היוזר שרץ באותו הרגע
 

antidot

New member
מי יריץ את הקוד ?

האם הקוד ירוץ בקונטקסט של המשתמש או שיש צורך להריץ את הקוד מרחוק ולקבל מידע על משתמש שכרגע logged in ?
 

פוֹלי

New member
../images/Emo13.gif

לשאלה שלך - בקונטקסט של המשתמש שיריץ קובץ document.dot עם פקודת מאקרו שבפקודה צריך לבצע שליפה של היוזר שכרגע logged in.
 

rattlehead

New member
או.. תודה על הפרטים ../images/Emo8.gif

שתכניס את זה
Sub getuname() Dim lpBuff As String * 25 Dim ret As Long, UserName As String ret = getusername(lpBuff, 25) UserName = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1) End Sub​
ואת זה
Declare Function getusername Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long​
במקומות המתאימים ושלום על ישראל
 

rattlehead

New member
בVBS זה משהו כזה...

Set WNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") WScript.Echo WNetwork.UserName​
 
למעלה