שלום, שאלה בנושא צוואה שבעל-פה.

שלום, שאלה בנושא צוואה שבעל-פה.

אדם שנפטר ולא השאיר אחריו צוואה כתובה, אולם במשך כארבעים שנה הוא הצהיר בפני יורשיו (ולא רק בפני יורשיו אלא גם במשפחה המורחבת) שהוא מוריש את ביתו לאחד הבנים.
הצהרותיו היו ברורות, מפרשות, החלטיות ונחרצות.
הוא הצהיר על כך כמה וכמה פעמים בהזדמנויות שונות בהפרשים של מספר שנים כשהוא היה בריא לחלוטין ולא "שכיב מרע".

גם יתר היורשים (שבעצם אמורים שלא לרשת) לא מכחישים ומודים בכך.

בהנחה שיתר היורשים אכן מודים בכך למרות שאין זיכרון דברים\מסמך חתום,
האם יש עילה\מקום לתבוע קיום צוואה כזו שניתנה בעל-פה כמסופר לעיל ?

שבת שלום ותודה מראש למשיבים.
 
צוואה שבע"פ


ישנן בעיות בקיום צוואות בע"פ והצו לקיום הצוואה צריך להיות מוכח והחלטי.
אני מבין ממך: " גם יתר היורשים (שבעצם אמורים שלא לרשת) לא מכחישים ומודים בכך ".
שכל היורשים יצהירו על כך בכתב ובתצהיר ועם התצהירים הללו תגיש את הבקשה לקיום הצוואה.
בברכה
יוסי כהן
 
צוואה בע"פ


אם תרצה צו ירושה או צו קיום צוואה, תצטרך לפנות אל ביהמ"ש בטענה שלך.
ביהמ"ש יהיה זהיר מאוד מכיוון שישנם קרובי משפחה נוספים, ולכן יש צורך לצרף ראיות ברורות לבקשה שלך לביהמ"ש או אל ביה"ד.
אם תצרף תצהירים של כל היורשים החוקיים ובהם יצהירו שהם מוותרים לטובתך, זה יספק את ביהמ"ש. אחרת יהיה קשה לקבל צו ירושה ע"י טענה בלבד.
 
למעלה