שיר יומי

שיר יומי

מוקדם מוקדם בבוקר, החלק העשירי של SENCE FROM A MEMORY הקטע הקודם הוא אינסטומנטלי אז אין מה לכתוב בו. קורט, הולך לעבודה עייף. One Last Time Nicholas: It doesn`t make any sense This tragic ending In spite of the evidence There`s something still missing Heard some of the rumors told A taste of one`s wealth Did Victoria wound his soul? Did she bid him farewell? Victoria: One last time We`ll lay down today One last time Until we fade away One last time We`ll lay down today One last time We slowly fade away Nicholas: Here I am inside his home It holds the many clues To my suspicions And as I`m standing here right now I`m finally shown what I have always known Coincidence I can`t believe As my childhood dreams slowly come true Are these her memories Awakened through my eyes This house has brought back to life An open door I walk on through Into his bedroom Feeling as cold as outside The walls disappear To some woman who`s screaming A man pleads forgiveness His words I cannot hear
 
למעלה