שיר הערב שלי במוד אPרי יותר

שיר הערב שלי במוד אPרי יותר

שיר של הפרודיג'י (כן כן חלי, עם '), מהלהקות החדשניות של העשור שנשארו חביבות גם היום.
I've gone sending to outer space, To find another race. I've gone sending to outer space, To find another race. ... I'll take your brain to another dimension. I'll take your brain to another dimension. I'll take your brain to another dimension. (hold it!) Pay close attention​
 
למעלה