שיר אהבה

שלוותך נובעת ממך בעדנה

חמידותך מעינייך הקדושות כתחינה

שמחתך כמעיין שופע רינה

מלאת ברגשות ודאגה כנה

געגועיי סוחפים בעוצמה איתנה

שמך מצמרר נשמתי הנאמנה

מילאת לבי בכל פינה

אהלך במילתך הקסומה כפנינה
 
למעלה