שירים ארוטיים

נער בועל רצוף

רוכסנו בוער וחצוף

צעיר כשותה צוף

כעבריין בסכין קצוף

תקופתו לחדשנות תצוף

ומוחו ריק מצפצוףהמבנה המושלם ביותר לבחור

קטן ובו בליטה בחור

אוהבים בכיף מלפנים ומאחור

מורגל בעולם מימי נחור

ואפשר לצלם כמו לסחור

רשעות צעירה ומבוגרת בשחורדי לדיבורי אופי חשובים.

אנשים שוכבים! אתם שוכבים!

זה משהו של גדולים.

אפילו אסקימוסים ואינדיאנים בועלים.

THE WHOLE FUCKING WORLD

DONT SAY A WORDאתמול בחמש אימא הלכה לעשות קניות

בא המוכר ונתן לה בין העגבניות.
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה