שינוי באופן חלוקת "התשלום הנוסף"

הודעה ליוצאי פולין ולבני משפחותיהם

הדעה ליוצאי פולין ולבני משפחותיהם על האפשרות לקבל קצבאות זו"ש ממדינת פולין מאתר המל"ל. כל הזכויות שמורות למל"ל.
 
למעלה