שידה לחדר שינה בובתי

שידה לחדר שינה בובתי

היתה מיטה והיתה מנורת לילה מפימו שלא מצאה מנוח לרגלה
אז התקנתי לה "מנוח"
 
למעלה