שחקן חיזוק!

יצא ניסוח מטעה

כאילו שמה שאתרום יביא אותנו לכיוון הנכון
אז לא אני אתרום. ואני מברך את כולנו שתהיה לנו התחלה בכיוון הנכון.
 
למעלה