שוויונים-אורתודוכסים

א מי ר

New member
שוויונים-אורתודוכסים

אם הכל מתנהל לפי ההלכה במקרה הזה, מדוע לקרוא להם שוויונים-אורתודכסים? ועל מה הקצף אם עדיין מחכים ל-10 גברים למנין וכמו כן הנשים לא קוראות את הברכות? בכלל נראה כאילו הרבנים המתנגדים אינם מסתמכים על שום פסיקה. אף הרב של קרית ארבע "ממליץ" לא להצטרף לתפילה כזו ("כל מי שיש בו יראת-שמים אמיתית לא ישתתף במניין כזה") וזה מזכיר את כל ההמלצות שאין להן מקום בספרי ההלכות. כשמדובר על הלכה יש להיות נחרצים. או שמותר או שאסור ואין מקום לשיקול דעת של האדם הדתי. אין מה לעשות המחסום הפסיכולוגי קשה לשבירה והפחד מהסימון הרפורמי ממשי.
 
הם קוראים לעצמם כך

אף אחד לא כינה אותם בשם זה, אלא הם עצמם, ומיכוון שכך - ממשיכים בזה. לגבי ההלכה, אצטט מהרמב"ם (כמו תמיד) בהלכות תפילה: פי"ב,הי"ז: "אישה לא תקרא בציבור, מפני כבוד הציבור"; הלכות מגילה א,א "קריאת המגילה בזמנה, מצות עשה מדברי סופרים; והדברים ידועים, שהיא תקנת נביאים. והכול חייבים בקריאתה--אנשים, ונשים, וגרים, ועבדים משוחררים... אחד הקורא, ואחד השומע מן הקורא--יצא ידי חובתו: והוא, שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה; לפיכך אם היה הקורא קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. והר"י קאפח כותב (דווקא בהלכות מגלה) שאשה יכולה להוציא ידי חובה גברים. אך בהלכות תפלה שתק ולא פירש. השאלה לדעתי שצריכה להיות נידונה היא מהו אותו "כבוד הציבור" והאם יכול מישהו לקום ולומר "אין דבר כזה כבוד הציבור", או "כבוד הציבור במקומותינו הוא שאשה תקרא איתנו" וכו'.
 
למעלה