שהחיינו וקיימנו ??

שהחיינו וקיימנו ??

http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/CdaNewsFlash/0,2297,L-4
889747_184,00.html
 
למעלה