שבוע טוב לכולם.

the breezer

New member
שבוע טוב לכולם.

שיבוא עלינו שבוע של ברכה, של עשיה ושל ראיית הנכון בחיינו. -------------------------------------------------------------- אני מצרף לכם ברכה לשבוע החדש --------------------------------------- שהדרך תיפתח, ונגע זר לא יגע שהצומת תתקבל ותורחב לאם של דרך שהנחל יזרום ובו נתנקה שהערב ירד ואיתו מצוקות היום שהאל ישיב זמרתו ושפע של אור עלינו יזרח שנכבד את המקום ומכובדינו יכבדו אותנו שניתן שפע לעוברי האורח, ונזכה לשפע היקום שנשפיע טוב ואהבה וננשום את טוב ליבנו שנאיר לאחרים את החשיכה ותואר לנו הדרך שנדע להסביר פנים ויסבירו פנים לנו שנצמח ממקום מושבינו אל מקום מושבו שנרהיב עוז ונפרוש כנפיים שננהג בעדינות וביושר שלא נאכל עוד פירות של בוסר שנהיה אדם כבראשונה. שבוע טוב.
 
למעלה