שבוע טוב לכולם

שבוע טוב לכולם

דער רבי זאָל לעבן אַ מזל-טוב, אַלע חסידים אַ מזל-טוב, כל ישראל מזל-טוב, אין אַ מזל-טוב. שלום אויף דער וועלט.
 
למעלה