שאלת
(עבריה≠חכמה)

שאלת ../images/Emo163.gif (עבריה≠חכמה)

הביטוי "ישן מפני חדש תוציאו"- מה מקורו? האם להוציא ישן מפני חדש זה טוב (אולי אפילו ברכה- שכל הדברים שלך יהיו חדשים) או רע (אם הביטוי מדבר על ערכים, למשל, ולא על דברים חומריים) או אולי לא זה ולא זה?
 
למעלה