שאלות בנוגע לפיצויים

מצב
הנושא נעול.

Seidman

New member
שאלות בנוגע לפיצויים

שאלות בנוגע לפיצויים
כמה שאלות שידידה שלי ביקשה שאבדוק בשבילה. ידידה שלי עבדה במקום עבודה מסויים במשך שנה וחודש. בקרוב מאוד היא מתגייסת ולכן היא צריכה לדעת את הפרטים הבאים: 1. האם היא זכאית לדמי פיצויים למרות שהיא "מתפטרת", בגלל הגיוס? 2. במידה והיא אכן צריכה לקבל פיצויים, מה גובה הפיצויים? (כולל ימי חופשה ומחלה במידה ויש לזכות בגינם). העבודה היא עבודה לפי משמרות שמגישים לפי סידור, כך שזה לא "יום-יום", אלא לפי מערכת שבועית (בדומה לעבודות מלצרות). אשמח לתשובות בעניין
 

אביא

New member
מגיעים לה פיצויי פיטורין

שאלות בנוגע לפיצויים
כמה שאלות שידידה שלי ביקשה שאבדוק בשבילה. ידידה שלי עבדה במקום עבודה מסויים במשך שנה וחודש. בקרוב מאוד היא מתגייסת ולכן היא צריכה לדעת את הפרטים הבאים: 1. האם היא זכאית לדמי פיצויים למרות שהיא "מתפטרת", בגלל הגיוס? 2. במידה והיא אכן צריכה לקבל פיצויים, מה גובה הפיצויים? (כולל ימי חופשה ומחלה במידה ויש לזכות בגינם). העבודה היא עבודה לפי משמרות שמגישים לפי סידור, כך שזה לא "יום-יום", אלא לפי מערכת שבועית (בדומה לעבודות מלצרות). אשמח לתשובות בעניין
מגיעים לה פיצויי פיטורין
שבן החוק רואה בה כמפוטרת. וכלשון החוק: "(ג) התפטר עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט–1949, בשל התגייסותו כאמור, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים. והוא הדין בעובדת שהתפטרה סמוך לפני שהתנדבה לשרת בשירות לאומי כמשמעותו בפסקה 3(ב) להגדרת "ילד" שבסעיף 5 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח–1968, ובלבד ששירתה בשירות לאומי שישה חודשים לפחות." גובה הפיצויים הינו בהתאם לגובה שכרה הממוצע ברוטו. (לא כולל נסיעה והבראה). היא זכאית לדמי חופשה ודמי הבראה.
 
כמה תוספות

שאלות בנוגע לפיצויים
כמה שאלות שידידה שלי ביקשה שאבדוק בשבילה. ידידה שלי עבדה במקום עבודה מסויים במשך שנה וחודש. בקרוב מאוד היא מתגייסת ולכן היא צריכה לדעת את הפרטים הבאים: 1. האם היא זכאית לדמי פיצויים למרות שהיא "מתפטרת", בגלל הגיוס? 2. במידה והיא אכן צריכה לקבל פיצויים, מה גובה הפיצויים? (כולל ימי חופשה ומחלה במידה ויש לזכות בגינם). העבודה היא עבודה לפי משמרות שמגישים לפי סידור, כך שזה לא "יום-יום", אלא לפי מערכת שבועית (בדומה לעבודות מלצרות). אשמח לתשובות בעניין
כמה תוספות
גובה הפיצויים יחושב עפ"י ממוצע 12 המשכורות שקדמו ליום ההתפטרות. היא אמורה לקבל משכורת אחת על כל שנת עבודה מלאה + חלק יחסי אם עבדה חלק משנה נוספת. דמי הבראה = 5 ימי הבראה * 307ש"ח ליום הבראה בגין שנה ראשונה והחלק היחסי של השנה הנוספת שעבדה. חופשה - עובד זכאי ל-0.83 ימי חופשה בגין חודש עבודה. חברתך זכאית ל- 10.83 ימי חופשה בתשלום אם לא ניצלה אף יום חופש במהלך שנת עבודתה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה