שאלה

עוד8

אבל עוד מעט יגיע זמברג מסהר ואם הזינגיף הבן שרמוטה הזה היה שולח היה לי גם את 2
 
למעלה