שאלה.

שאלה.

שלום רב. בשנתיים האחרונות הועסקתי כמנהל סניף בחברה מסוימת. ממוצע שעות העבודה היומיות שלי עמד על כעשר שעות (היו גם מקרים בהם עבדתי כ- 48 שעות ברציפות) בימים א-ה. ו 10 שעות בימי שישי או 7 שעות עבודה במוצ``ש (מיותר לציין כי גם כאשר הייתי בביתי הייתי מקבל טלפונים אל תוך הלילה.). שכרי היה ``שכר גלובלי`` ואחת לשלושה חודשים, היינו מקבלים ``בונוס`` (שהיה תלוי בעמידה במדדים שונים והיה אינדיבידואלי לכל מנהל) לאחרונה גיליתי, כי תשלום שעות נוספות, הוא למעשה חוק מדינה, ולא חלק מן ההסכם הקיבוצי. הבעייתיות מתחילה בשלב ההוכחה. מכיוון, ולא הייתי מעביר כרטיס נוכחות (מעולם לא התבקשתי לעשות כך), אין לי כל דרך, להוכיח כי כך היה הדבר. כאשר התקבלתי לעבודה, הובהר לי, כי זהו הסטנדרט המקובל בחברה. לא אחת ``קיבלתי על הראש``, אם הייתי עוזב את מקום העבודה, בשעות מוקדמות יותר (דבר שהיה חריג מאד). כמו כן, בחוזה ההעסקה לא צוינו שעות העבודה המוגדרות (בחוזה זה נכתב כי מנהל הסניף יקדיש את רוב זמנו, עניינו ומרצו לטובת הסניף) אני מעוניין לדעת אם יש מקום לדרישה לתשלום על כל השעות הנוספות. ובמידה ואתקל בסירוב, האם יש עילה לתביעה.
 
אפשר לדרוש, אבל אין טעם לתבוע.

נכון שענין שעות נוספות הוא לפי חוק, אבל אותו חוק (חוק שעות עבודה ומנוחה) קובע שהוא לא יחול על עובדים בתפקידי הנהלה, וכנראה אתה עונה על הגדרה זו. לכן, לדעתי, לא כדאי לך להגיש תביעה נגד המעביד על כך, אבל אין סיבה שלא לבקש מהמעביד להתחשב במספר הרב של השעות ולתת לך גמול נוסף.
 
למעלה