שאלה

שאלה

כאשר אומרים למישהו יש עליך מקטרגים למה מתקונים, ומה אפשר לעשות כדי להיפטר מהם או לינצל מקטרוגים,
 

א77

New member
כפרות עשית???

אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו, ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת, מצאתי כופר. חלק מהתפילה שלפני הכפרות. ו... כל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט [מליץ, סניגור] אחד. וכל העובר עבירה חלילה קונה לו קטגור. אל תתייחסי המון למה שאומרים לך כאילו צריך לעשות איזשהו תיקון וכדו'. את התיקון האמיתי תוכלי לעשות במציאת כמה שיותר מצוות שהם סניגורים שלך. ובשם רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. המלאך הטובים היינו הסניגורים הינם כולם שלימים לא חסרי איברים וכו'. ואילו המקטרגים המלאכים הלא טובים אינן שלימים. לעתים חסרי יד ורגל, ולעתים בעיות אחרות. וזאת בגלל שהעושה מצוה, עושה אותה בשלימות ובשמחה, ואינו מתחרט כלל על המעשה. ולכן המלאך הסניגור והמליץ הנוצר מהמצוה הזו, הינו מושלם. ואילו האדם העובר עבירה, בסיומה הוא כואב על מה שעשה. הוא אינו באותה השמחה כבשעת עשיית המצוה וכו'. ולכן המלאך הנוצר מהעבירה, תמיד יווצר פגוע ראש או קטוע יד או איבר אחר.
 

א77

New member
אני כבר יתן לחברה לקרוא

השאלה היתה עבור חברה? לא בשבילך? טוב, טוב, לא חשוב. העיקר בהצלחה. ובאותו ענין: לא מקובל עלי כ"כ המושג שאומרים לאדם: יש לך קטרוג כזה או כזה. אתה צריך לעשות תיקון, למרוח שמן על ידית של מחבת או מה שלא יהיה. חושבני שהדרך הצרופה והמסורה לנו מדור דור ממתן תורה היא 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך' [דברים יח. יג]. מחובתינו לקיים את המוטל עלינו בתור יהודים. המוטל עלינו הוא מה שכתוב בתורה שבכתב, ומה שנמסר לנו בתורה שבע"פ, והוראות חכמים ככתוב ועשית ככל אשר יורוך. אמנם לכל יצור נברא יש סיבה עבורה ירד לעולם. אבל אם אילו אותו יצור היה יודע אותה סיבה, אזיי היה חלילה מזלזל בשאר הדברים שמהם אינו פטור, כקריאת שמע, תפילה, שבת. וכו'. ובעצם כל מה שלא כלול בסיבה עבורה ירד לעולם, הרי שהוא לא יקפיד בה. והנה כשאינו יודע היעוד והמטרה והסיבה עבורה ירד. הרי אם ינהג כהוראות תורתינו, הרי כי כשיעלה שוב לעולם האמת, יראה כי בידיו המון המון זכויות שזכה בהם מבלי משים, ורק בגלל שלא ידע את היעד האמיתי עבורו ירד לעולם. התיקון הטוב ביותר הוא לעשות הכל כמו שצריך.
 
למעלה