שאלה?

"אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל,

ולא הטובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמישה". -- בבא קמא ז, א
 
הוא מתכווין לזאב רווח, השובב.

ולגוף השאלה: לדעת הקצייס הוא פטור אף מקרן וכן הנסיב'ס אך ר' שימען והחזו"א, כל אחד מטעמו, מחייבים אותו בתשלום קרן.
 
למעלה