שאלה

איך אתה מצפה לתגובה כאן עם פניה כזו?

אתה לא באמת חושב שאנשים יכולים לעזור לך עם שתי המילים האלה, נכון? על מנת לקבל התייחסות תספר מהו גילך, מה הבעיה ממנה אתה סובל, ממתי הבעיה, האם בכל מצב, האם קרה משהו בחייך מאז אותה בעיה ולפניה וכו'.
 
למעלה