שאלה ...

שאלה ...

אני רוצה להביא לדפוס 20 דפי A4 ... התמונות הן כמובן יותר גדולות אני רוצה להגדיר בPS את גודל העמוד מה המידות ? והבנתי שאני צריך להשאיר 3 מ"מ בליד
 
למעלה