שאלה של חדשה לגבי תיק של פרילאנס

מצב
הנושא נעול.

prahim123

New member
שאלה של חדשה לגבי תיק של פרילאנס

שאלה של חדשה לגבי תיק של פרילאנס
שלום
אני רוצה לעבוד מהבית בתור פרילאנס.
התחלתי לעשות כבר עבודה אבל יקח זמן עד שיתחיל ממש להרוויח.
מה אני צריכה לעשות?
האם לפתוח תיק במס הכנסה? ואיך עושים זאת?
ומה עוד צריך לעשות?
הבנתי זה עוסק זעיר. אבל לא מבינה כלום בזה.
קראתי מידע באינטרנט אבל עדיין לא ממש מבינה.
וגם שמעתי שכשרוצים לסגור את התיק במס הכנסה זה מאוד קשה. האם זה נכון? ולמה?
 

prahim123

New member
ואם אני בנוסף אעבוד כשכירה וארוויח סכום קטן

שאלה של חדשה לגבי תיק של פרילאנס
שלום
אני רוצה לעבוד מהבית בתור פרילאנס.
התחלתי לעשות כבר עבודה אבל יקח זמן עד שיתחיל ממש להרוויח.
מה אני צריכה לעשות?
האם לפתוח תיק במס הכנסה? ואיך עושים זאת?
ומה עוד צריך לעשות?
הבנתי זה עוסק זעיר. אבל לא מבינה כלום בזה.
קראתי מידע באינטרנט אבל עדיין לא ממש מבינה.
וגם שמעתי שכשרוצים לסגור את התיק במס הכנסה זה מאוד קשה. האם זה נכון? ולמה?
ואם אני בנוסף אעבוד כשכירה וארוויח סכום קטן
בתור שכירה.
האם יש שינוי ...
בקיצור לא מבינה בזה בכלל
 
תיק מס הכנסה/מע"מ

שאלה של חדשה לגבי תיק של פרילאנס
שלום
אני רוצה לעבוד מהבית בתור פרילאנס.
התחלתי לעשות כבר עבודה אבל יקח זמן עד שיתחיל ממש להרוויח.
מה אני צריכה לעשות?
האם לפתוח תיק במס הכנסה? ואיך עושים זאת?
ומה עוד צריך לעשות?
הבנתי זה עוסק זעיר. אבל לא מבינה כלום בזה.
קראתי מידע באינטרנט אבל עדיין לא ממש מבינה.
וגם שמעתי שכשרוצים לסגור את התיק במס הכנסה זה מאוד קשה. האם זה נכון? ולמה?
תיק מס הכנסה/מע"מ
על עצמאי נדרש לפתוח תיק ברשויות המס מיד עם תחילת עיסוקו כעצמאי. כחלק מהחובות, הוא נדרש להוציא חשבוניות מס/קבלות בגין הכנסותיו ולהעביר לרשויות המס את סכום המע"מ שגבה (ממנו ניתן לקזז את סכום המע"מ ששילם בגין הוצאותיו) וכן להעביר מקדמות למס הכנסה ככל שהוא חייב. על מנת להקל על עצמאיים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על כ 99,000 ש"ח בשנה, ניתן לפתוח תיק עוסק פטור. עוסק פטור אינו חייב בגביית מע"מ מלקוחותיו והוא אינו יכול לקזז מע"מ ששילם. לצורך פתיחת תיק במע"מ יש לגשת למשרד מע"מ האזורי.

יש לשים לב שלא בכל תחום עיסוק ניתן לפתוח תיק עוסק פטור לדוגמא: מקצועות חופשיים.

לצורך סגירת תיק במס הכנסה יש להגיש דוחות ומסמכים נוספים לפי דרישת פקיד השומה. לעיתים מדובר בתהליך שאורך זמן בשל הצורך בהגשת הדוח. אין מה לחשוש מכך.

ניתן לפנות ללא כל חשש למשרדי מע"מ ולפתוח תיק בכל מקרה היתי ממליץ כי תעזרי בשירותיו של רו"ח או יועץ מס.
 
אתה מזכיר פה מע"מ

תיק מס הכנסה/מע"מ
על עצמאי נדרש לפתוח תיק ברשויות המס מיד עם תחילת עיסוקו כעצמאי. כחלק מהחובות, הוא נדרש להוציא חשבוניות מס/קבלות בגין הכנסותיו ולהעביר לרשויות המס את סכום המע"מ שגבה (ממנו ניתן לקזז את סכום המע"מ ששילם בגין הוצאותיו) וכן להעביר מקדמות למס הכנסה ככל שהוא חייב. על מנת להקל על עצמאיים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על כ 99,000 ש"ח בשנה, ניתן לפתוח תיק עוסק פטור. עוסק פטור אינו חייב בגביית מע"מ מלקוחותיו והוא אינו יכול לקזז מע"מ ששילם. לצורך פתיחת תיק במע"מ יש לגשת למשרד מע"מ האזורי.

יש לשים לב שלא בכל תחום עיסוק ניתן לפתוח תיק עוסק פטור לדוגמא: מקצועות חופשיים.

לצורך סגירת תיק במס הכנסה יש להגיש דוחות ומסמכים נוספים לפי דרישת פקיד השומה. לעיתים מדובר בתהליך שאורך זמן בשל הצורך בהגשת הדוח. אין מה לחשוש מכך.

ניתן לפנות ללא כל חשש למשרדי מע"מ ולפתוח תיק בכל מקרה היתי ממליץ כי תעזרי בשירותיו של רו"ח או יועץ מס.
אתה מזכיר פה מע"מ
מה קורה עם העבודה שנעשית ניתנת ללקוח חו"ל? איך זה נעשה?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה