שאלה שוודאי תענין את ההורים שבינינו

moisip

New member
שאלה שוודאי תענין את ההורים שבינינו

בפגישה עם צוות הגן של ביתי בתחילת השנה הוצגה בפנינו סיעת גננת חדשה שהועברה מגן אחר בעיר. אחת האימאות קמה ויצאה בסערה מהפגישה. בהתחלה לא קישרנו, לאחר שהפגישה הסתימה יצאנו אחוצה ושם פגשנו את האימא שיצאה וזו סיפרה שהסיעת החדשה היתה גננת בגן אחר בעיר והדיחו אותה עקב התיחסות לא הולמת ולא חינוכית לילדים. בבירור מהיר עם הורים בגן הקודם התבררה תמונה עגומה של גננת עם שפה בוטה והתנהגות על סף האלימות. הנושא לא הגיע לשום גורם עקב קירבתה לאישיות פוליטית בחירה בעיר. בשיחה עם מנהלת הגיל הרך בעיריה ועים היועצת הפדגוגית של הגנים בעיריה התברר שיש בתיקה מספיק המלצות לא להעסיקה בטיפול בילדים, אך שוב עקב קירבתה לאישיות הפוליטית ההמלצות לא יושמו ורק העבירו אותה גן בתיקווה שלא יכירו אותה בגן החדש. נירמז לנו שאם ניתנגד להעסקתה בגן היא תועבר. יכך עשינו, שלחנו מכתב התנגדות להעסקתה בגן ילדינו. ובאמת היא לא הגיעה בפתיחת שנת הלימודים. לאחר כחודש , לתדהמתינו הגברת הנדונה מגיעה בבוקר לגן מבירור עם הגננת נאמר לנו שזה הונחת גם עליה יום קודם. סבב טלפונים מהיר החזרנו את כל ההורים לגן הוצאנו את כל הילדים מהגן הגענו למינהלת הגנים בעיריה ובהודענו שאם יש כוונה להשאיר את הסייעת הנדונה בניגוד לסיכום איתנו, הגן יושבת מידית ונעבור מגן לגן וניידע את ההורים בנושא. הפרשה הופיע באתר האינטרנט המקומי ובעיתונים המקומיים ובאמת לאחר דין ודברים חריף קיבלנו הבטחה שהסיעת לא תועסק יותר בטיפול בילדים, לאור ההמלצות של היועצת הפדגוגית של הגנים. לפני כשבוע הגיע לאימא שהכירה את הסיעת מהגן הקודם למפעיל אתר האינטרנט המקומי ולעורכי המקומונים תביעת דיבה בנושא הנדון . מיותר לציין שלא שום הוצאת דיבה , כל הטענות אומתו מול היועצת הפדגוגית. עכשיו איך מבהירים שאין שום עילה לתביעה, ואיך עוזרים לאימא שבסה"כ הגנה על ילדינו ועכשיו ניתבעת מאשה שכל כוונתה לנקום. האם ניתן לצאת ממצב כזה ללא דיונים ארוכים בבתי משפט. אשמח לשמוע כל רעיון...
 
אתם יכולים לנסות ולדבר איתה, למרות

שסביר שלא לא יועיל, והיא תתבע בנזיקין. בבית המשפט היא תצטרך להוכיח שאכן מדובר בלשון הרע ולא באמיתותם של דברים. שכך הגורמים הנוגעים בדבר יקחו עו"ד שיטפל בזה במשותף.
 

moisip

New member
המטרה כרגע היא לנסות ולהוציא את

האמא הניתבעת מהקלחת...העיתונים וודאי מורגלים בתביעות
 
למעלה