שאלה קטנטנה

שאלה קטנטנה

באחד מההבזקים של סוייר וחבורתו הם ברחו בסירת קאנו בים מסירה נוספת שירתה עליהם , וכמעט לפני שסגרו עליהם היה הבזק נוסף לזמן גשום ולילי. האם הייתה תשובה מיהם היורים?
 
למעלה