שאלה פשוטה

shinza

New member
שאלה פשוטה

אני רוצה להשתמש פעמיים ברכיב asp:Repeater, וזה בשביל להציג פעמיים שדה מסוים מתוך db ואני מקבל הודעה שניתן להשתמש בו פעם אחת. אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי תודה.
 

gilad g

New member
הודעת שגיאה, מדויקת בבקשה.

אתה משתמש ב-DataReader במקרה?
 

shinza

New member
הנה

Parser Error Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately. Parser Error Message: The ID 'lyrics' is already used by another control.​
 

shinza

New member
ככה אני מושך נתונים מ db

<script runat="server"> sub Page_Load dim sql,dbcomm,dbread Dim strConn As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=D:\webspace\disk20\mp3music.co.il\mp3music.co.il\db\songs.mdb" Dim dbconn As OleDbconnection=New OleDbconnection(strConn) dbconn.Open() sql="SELECT * FROM lyrics WHERE ID = "&Request("ID")&"" dbcomm=New OleDbCommand(sql,dbconn) dbread=dbcomm.ExecuteReader() lyrics.DataSource=dbread lyrics.DataBind() dbread.Close() dbconn.Close() end sub </script>​
 

shinza

New member
איך אפשר לתת שם שונה ?

lyrics.DataSource=dbread lyrics.DataBind() lyrics2.DataSource=dbread lyrics2.DataBind()​
ניסיתי ככה וזה לא טוב
 

gilad g

New member
זה בגלל

שאתה לא יכול להשתמש ב-DataReader פעמיים. למה שלא תעשה Repeater אחד שמציג את השדה פעמיים?
 

shinza

New member
אוקי, כשאני עושה את זה, זה מה קורה

Parser Error Message: Type 'System.Web.UI.WebControls.Repeater' does not have a property named 'META'. Source Error: Line 29: Line 30: Line 31: <META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255"> Line 32: <meta http-equiv="pragma" content="nocache"> Line 33: <META NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage Express 2.0">​
 

shinza

New member
אני צריך עזרה בבקשה.

איך אפשר להציג פעמיים ערך מסוים מתוך db פעם אחת בכותרת ופעם באמצע הדף. תודה.
 
למעלה