שאלה על קצבת נכות

deave1

New member
שאלה על קצבת נכות

במידה ואני משיג קצבת נכות ואני בפשיטת רגל, איחוד תיקים או לא באף אחד מהם אבל בגלל חובות מחפשים אותי נושים... האם בכל אחד מהמצבים האלה יכולים לקחת לי מהקצבת נכות? או שאסור להם לגעת בזה?
 

cוורנה1

New member
סעיף 303 לחוק ביטוח הלאומי - קצבאות
שלום לך,

על פי חוק,
ניתן לעקל עבור חוב מזונות במיידי.
כל קצבה אחרת, בתום 30 ימים מיום ההפקדה בחשבון.

ראה להלן : " סעיף 303 לחוק הביטוח הלאומי, הקובע: 303. [135] (א) זכות לגמלת כסף אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לגמלה לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך. (ב) הוראת סעיף קטן (א) תחול גם על גמלת כסף ששולמה באמצעות בנק או החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק (בסעיף זה – חברת הדואר), במשך שלושים ימים מיום ששולמה; ואולם רשאי הבנק או חברת הדואר, לפי הענין, לנכות מהגמלה כל סכום שנתנו לזכאי לגמלה על חשבון הגמלה."

בברכה.
 

yoelbeker

New member
אם הוכרזת כפושט רגל ונקבע לך סכום לתשלום ואתה עומד בו

אף אחד לא יעקל לך כלום גם אחרי 30 יום.
זה לא כולל מזונות שמחוץ לתחום
 
למעלה