שאלה על מידות פיר - בבקשה למי שיודע

איה 109

New member
שאלה על מידות פיר - בבקשה למי שיודע

אני זקוקה בדחיפות לדעת - האם יש תקן למידות פיר אוורור (חדר שירותים / אמבטיה)? -רוחב מינימלי? -מ"ר מינימלי? (-סימוכין....) תודה מראש!!!
 

gerson1

New member
תקנות אוורור בפיר(לא חצר פנימית ולא פטיו)

הוראות החוק: (יש בעיה בראיית אמבטיה כחדר שרות, הרי מחושב בשטח עיקרי) איורור חדר שירות 2.40 חדר שירות למעט חדר ארונות יאוור באחד האמצעים האלה: (1) חלון הנפתח לאוויר החוץ, או למרפסת הסגורה באמצעות תריס בלבד; (2) פתח בדלת אטומה (להלן - צוהר), צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד, צינור מאסף או צינור מצוייד במאוור מיכני (אקזוסטר). 2.41 אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צוהר: (1) שטחו של הצוהר לא יפחת מ- 0.3 מ"ר; (2) הצוהר ייבנה מחמרים מעבירי- אור ויהיו בו פתחי איוור. 2.42 אלה התנאים הדרושים לגבי איוור שירות באמצעות צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד: (1) הבנין לא יכיל יותר מחמש קומות ובכללן קומת עמודים מפולשת; (2) החתך האפקי של הצינור יהיה עגול, מרובע, או מלבני; (3) פתחו העליון של הצינור יזדקף 30 ס"מ לפחות מעל מעקה הגג ויכוסה במכסה ורשת בלתי מחלידה באופן שתימנע חדירתם של מי גשם ובעלי חיים ולא יופרע זרם האוויר בצינור; (4) שטח החתך האפקי של הצינור לא יפחת מ- 140 סמ"ר; ולגבי צינור שיש בו מקומות איחוי - 180 סמ"ר לפחות; (5) לא יפחת רחבו של צינור בעל חתך אפקי מלבני מ- 2/3 ארכו; (6) פתחו של צינור בחדר שירות יהיה סמוך ככל האפשר לתקרת החדר ושטח ח"כו יהיה ניתן לצמצום עד כדי 25 סמ"ר, לשם ויסות זרם האוויר; (7) בחלק התחתון של דלת חדר שירות או אחד מקירותיו יותקן תריס או חריץ לאיוור ששטחו לא יפחת מ- 150 סמ"ר; (8) הצינור על ציפוייו הפנימי והחיצון יהיו עשויים מחמרים בלתי דליקים; בדיקת אי דליקותם של החמרים תיערך בהתאם לתקן ישראלי ת"י 755; (9) לכל חדר שרות או לחדרי שירות של דירה אחת יהיה צינור איוור נפרד המזדקף עד לגג.
 

איה 109

New member
גודל הפיר שאליו מתאורר חדר האמבטיה / השירותי

תודה על התגובה. אני מכירה את החוק הנ"ל אך אין בו התיחסות לצרכי. רצוני לדעת האם יש הגדרה חוקית במ"ר או במידות רוחב או אורך מינמליות לגודל הפיר המאורר את כל חדרי האמבטיה בבנין. בתודה. (לא חצר פנימית ולא פטיו) אשמח מאד אם יש תשובה ספציפית לשאלה.
 
מ

מקסיםגדד

Guest
גודל הפיר שאליו מתאורר חדר האמבטיה / השירותי

תודה על התגובה. אני מכירה את החוק הנ"ל אך אין בו התיחסות לצרכי. רצוני לדעת האם יש הגדרה חוקית במ"ר או במידות רוחב או אורך מינמליות לגודל הפיר המאורר את כל חדרי האמבטיה בבנין. בתודה. (לא חצר פנימית ולא פטיו) אשמח מאד אם יש תשובה ספציפית לשאלה.
אני בתמא וישלי את אותה הבעיה אשמח לדעת אם מצאת תשובה
 
למעלה