שאלה נוספת-

שאלה נוספת-

האם התורה או מדרשי חז"ל מתייחסים לאנשים שנולדו לתוך החינוך החילוני שאינו שומר מצוות לרוב? כלומר הגיוני שכאלו ש"התמזל מזלם" במרכאות כפולות ומכופלות להיוולד לתוך משפחה שומרת מצוות יהיה קל יותר בקיום המצוות ושמירה התורה מול אלו שאין להם היתרון היחסי הזה ונולדו לתוך משפחה חילונית שלא תוכל ללמדם את השמירה כמו שצריך. השאלה בעצם האם יש הקלה עבור אותו ציבור חילוני על הזמן שהם הם לומדים את המצוות ולא קיבלו יתרון יחסי בכך שנולדו למשפחתם החילונית? הרי לא יהיה הוגן לשפוט אדם שנולד למרות הדתית כל חייו,היה צדיק כי ידע איך לשמור מצוות מקטנותו אל מול אותו חילוני שלצערו,גם אם היה רוצה לא היה את זכות הבירה היכן היוולד. בהגיעו לשמיים השפיטה היא אותה שפיטה? מקווה שהייתי ברורה,ניסיתי לפחות.. תודה לעונים!
 
למעלה