שאלה מטרידה

M a t u o s

New member
שאלה מטרידה

סעיף 12א לפקודת התעבורה: 12א. 1. מלווה נהג חדש (א) בסעיף זה "מלווה" - מי שבידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו-3 שנים לפחות - אם מלאו לו 30 שנים. ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב. (ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בשלושה החודשים הראשונים מיום שניתן לו רישיון נהיגה, אלא אם יושב, במושב שלצדו, מלווה. (ג) התיר שר התחבורה, בתקנות לפי סעיף 12, מתן רישיון נהיגה לקטין שמלאו לו 17 שנים וטרם מלאו לו ½17 שנים ברכב, כאמור בסעיף קטן (ב), לא ינהג אותו נוהג חדש ברכב, כל עוד לא מלאו לו ½17 שנים, אלא אם כן יושב, במושב לצידו מלווה, הוראות סעיף קטן זה יחולו על הוראות סעיף קטן (ב). לפי סעיף ג' הייתי רוצה לדעת פעם אחת ולתמיד - מהי תקופת הליווי ע"פ חוק. האם היא באמת 3 חודשים מיום הוצאת הרישיון או האם מישהו שטרם מלאו לו 17 וחצי - יצטרך לחכות עד 17 וחצי בשביל להיפטר מהמלווה ?
 
מלווה

התקנה בנוגע לנושא המלווה נקבעה לתקופה זמנית ובכל פעם קובעים דיון להארכה/שינוי התקנה. נכון להיום תקופת המלווה הינה 3 חודשים מיום הוצאת הרישיון וככל הידוע לי (מבטיחה בירור מעמיק יותר) טרם נקבע מועד לדיון בנוגע לשינוי התקנה. (משמע עד להודעה חדשה התקנה היא תקופת ליווי של 3 חודשים)- תהיו רגועים!
 

M a t u o s

New member
אני מאוד אשמח אם תבררי את הנושא יותר לעומק :]

פשוט נראה לי תמוה כל העסק הזה, לא סתם היו מפרסמים תקנה שכזו.
 
אין לי ספק בנוגע לתקנה

התכוונתי שאברר בנוגע למועד לדיון על חידוש/ שינוי התקנה (אם אכן נקבע מועד שכזה או טרם).
 

offirla

New member
ידידי היקר

נוסח החוק שהעלת לכאן - הוא מאוד שונה מוסח החוק כיום סעיף ג' למשל פקע מזמן.... נוסח הסעיפים הרלוונטיים מופםיע כאן: http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=783&msgid=110431499
 
למעלה