שאלה לאיגוד

שאלה לאיגוד

הצפויים לפקוד את חופי הים התיכון, בסופ"ש בכלל ובשבת בפרט, (גלים של שני מטר),במידה ויוחלט לא לבצע את השחייה, באיזה מתכונת יהיה הדואתלון, ריצה רכיבה ריצה, רק רכיבה ריצה? וכיצד זה משפיע על המרחקים. תודה מראש.
 
דואתלון?

תמיד יש אפשרות למעבר לדואתלון המרחקים סטנדרטיים ריצה ראשונה לפי מרחק הריצה למקצה 10 או 5 וריצה שניה חצי מזה נקווה שהים ירגע כי הוא קצת עצבני עכשיו
 
למעלה