שאלה באסמבלי

שאלה באסמבלי

מצורפת שאלה. הפתרון הנכון הוא סעיף א ולא ככ ברור לי איך.
אני קיבלתי ש- eax=4 בסוף התוכנית. איך התשובה היא 0x204?

לפי החישובים שלי, מה שקרה בתוכנית הוא כזה:
ebx=dra(כנראה הכתובת כמו dra..)
eax=0
קריאה ל- foo ושם:
eax=1
ebx=sil
קריאה לfoo
eax=1+3
abx=0
ret
ret
ret

>ודה לעזורים!
 
הבנתי איפה טעיתי ויש לי שאלה נוספת על הקוד

בסוף נקבל ebx=0 ואז נקפוץ ל-bar ושם נעשה ret.
עכשיו, הפקודה ret שולפת את מה שנמצא בראש המחסנית וקופצת לכתובת שרשומה שם (נכון?)

אם כך, נקפוץ לשורה
mov ebx, [ebx+8]

זה לא יצור בעיה?
 
למעלה