שאדי חלול נוצרי ארמי ציוני קצין בוגר גדוד 890 של הצנחנים : "מסימני לבנוניזציה בישראל " - גם סוריזציה

למעלה