רשימת ניגונים או שירים להקפות ש"ת

רשימת ניגונים או שירים להקפות ש"ת

מעוניין ברשימת ניגונים או שירים המתאימים להקפות שמחת תורה. הרשימה תהיה אצל הגבאי המארגן את ההקפות. חג שמח
 

oblique

New member
רשימה חלקית

קודם כל בפתיחת כל הקפה אומרים את מה שמיוחד לאותה ההקפה "כהניך ילבשו צדק" וכן הלאה. אחר כך: טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה" "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם" "אמת הטהור ראשון" "עיבדו את ה' בשמחה" "תורת ה' תמימה משיבת נפש" "דויד מלך ישראל חי וקיים"
 
למעלה