רמת אי קייו

הגדרת רמת IQ לסובל מלקות שכלית

יכולתו האינטלקטואלית של האדם מתבטאת בדרך שבה הוא פותר בעיות, רוכש מיומנויות חדשות ויכולות לשפה.

בתחום זה אינני בקיאה, עם זאת, למיטב ידיעתי, אם מנת משכל נמוכה ביותר משתי סטיות תקן מהממוצע, כלומר נמוכה מ-80, האדם ייחשב לסובל מלקות שכלית.
 
למעלה