רואים סקס בימים אלו כנסו

לא הייתה התייחסות מצד ההנהלה לשאלתי/בקשתי, סיבה למחיקה.
 
למעלה