רגשות אהבה

אהבה
אהבה אינה רק רומנטית. אהבה היא הרגשה שדבר טוב, שאדם נהדר באופיו. כשהאהבה אגואיסטית, מרגישים שאופי האדם טוב בשבילנו. כשהיא אלטרואיסטית, מרגישים שאופיו טוב גם בשביל אנשים אחרים ולכן אוהבים אותו. מיטיבים לאהוב כדי לגמול לו על אופיו הטוב, כדי שירצה להמשיך בו. חושבים שכיוון שיש לו אופי טוב ויפה, הוא ראוי שיהיה לו טוב בחיים. החלק הכי חשוב בקשר זו הדאגה. כשאוהבים לאדם, דואגים ועוזרים לו. הדבר החיוני עניין משותף. התאהבות היא אהבה שקשורה למשיכה ולרצון להתקרב, והיא פחות חשובה מאהבה אנושית אמתית.
&nbsp
 

gil_35

New member


 
למעלה