קצת אהבה לשבת..אני לא מומחית כמו לילה, אבל אהבה מדברת לכולנו אני מקווה
 
השבת הייתה לא שקטה בעליל

אולי השבוע הזה יהיה שקט?
בתקווה לקצת שקט ושגרה טובה


 
למעלה