קלאבמרקט

מצב
הנושא נעול.

gaya45

New member
קלאבמרקט

קלאבמרקט
שאלות לגבי זכויות עובדים.אני עובדת בקלאבמרקט 10 שנים היא היתה צריכה לקבל דמי הבראה במשכורת של החודש הזה מכיוון שהם בהקפאת תהליכים האם היא תקבל את דמי ההבראה? הבנתי שבמקרה של פשיטת רגל אז ביטוח לאומי יכסה שכר,פיצויים,חופשים (מה שהחברה לא תוכל לכסות) אבל מה יהיה עם הגמל וקרנות הפנסיה ,היא תקבל את החלק של המעסיק או לפחות חלק מסוים מהחלק של המעסיק? אפשר להגיש תביעה או שאם יהיה כינוס נכסי אז התביעה לא תעזור ? דבר נוסף הוא שבשנה האחרונה היה מכתב מהועד שיש איזשהו סידור של הועד אם ההנהלה שמכיוון שהמצב רע אז לוקחים מהעובדים 16 ימי חופש תרומה של העובדים.ושהם יוחזרו בעתיד כשהמצב ישתפר. בתלוש משכורת,עשו מינוס 16 ימי חופש ,למזלנו אמי שמרה את המכתבים האלה,האם ניתן יהיה לתבוע גם לגבי זה?האם ביטוח לאומי יכסו את זה? עדיין הכי חשוב זה הפנסיה ,איזה שערוריה איך יכולים ככה לזעזע את העובדים?(יש עובדע\ים בסניף של אני ש-35 שנה בקלאמרקט ,אני כבר לא מדברת על אמי.מה האנשים האלה לא יקבלו כלום מהחלק של המעסיק? האם יש איזה דרך להגיש תביעה על ההנהלה ובעלי המניות?
 

gaya45

New member
תיקון

קלאבמרקט
שאלות לגבי זכויות עובדים.אני עובדת בקלאבמרקט 10 שנים היא היתה צריכה לקבל דמי הבראה במשכורת של החודש הזה מכיוון שהם בהקפאת תהליכים האם היא תקבל את דמי ההבראה? הבנתי שבמקרה של פשיטת רגל אז ביטוח לאומי יכסה שכר,פיצויים,חופשים (מה שהחברה לא תוכל לכסות) אבל מה יהיה עם הגמל וקרנות הפנסיה ,היא תקבל את החלק של המעסיק או לפחות חלק מסוים מהחלק של המעסיק? אפשר להגיש תביעה או שאם יהיה כינוס נכסי אז התביעה לא תעזור ? דבר נוסף הוא שבשנה האחרונה היה מכתב מהועד שיש איזשהו סידור של הועד אם ההנהלה שמכיוון שהמצב רע אז לוקחים מהעובדים 16 ימי חופש תרומה של העובדים.ושהם יוחזרו בעתיד כשהמצב ישתפר. בתלוש משכורת,עשו מינוס 16 ימי חופש ,למזלנו אמי שמרה את המכתבים האלה,האם ניתן יהיה לתבוע גם לגבי זה?האם ביטוח לאומי יכסו את זה? עדיין הכי חשוב זה הפנסיה ,איזה שערוריה איך יכולים ככה לזעזע את העובדים?(יש עובדע\ים בסניף של אני ש-35 שנה בקלאמרקט ,אני כבר לא מדברת על אמי.מה האנשים האלה לא יקבלו כלום מהחלק של המעסיק? האם יש איזה דרך להגיש תביעה על ההנהלה ובעלי המניות?
תיקון
אמי עובדת בקלאבמרקט לא אני
 

gaya45

New member
תיקון

קלאבמרקט
שאלות לגבי זכויות עובדים.אני עובדת בקלאבמרקט 10 שנים היא היתה צריכה לקבל דמי הבראה במשכורת של החודש הזה מכיוון שהם בהקפאת תהליכים האם היא תקבל את דמי ההבראה? הבנתי שבמקרה של פשיטת רגל אז ביטוח לאומי יכסה שכר,פיצויים,חופשים (מה שהחברה לא תוכל לכסות) אבל מה יהיה עם הגמל וקרנות הפנסיה ,היא תקבל את החלק של המעסיק או לפחות חלק מסוים מהחלק של המעסיק? אפשר להגיש תביעה או שאם יהיה כינוס נכסי אז התביעה לא תעזור ? דבר נוסף הוא שבשנה האחרונה היה מכתב מהועד שיש איזשהו סידור של הועד אם ההנהלה שמכיוון שהמצב רע אז לוקחים מהעובדים 16 ימי חופש תרומה של העובדים.ושהם יוחזרו בעתיד כשהמצב ישתפר. בתלוש משכורת,עשו מינוס 16 ימי חופש ,למזלנו אמי שמרה את המכתבים האלה,האם ניתן יהיה לתבוע גם לגבי זה?האם ביטוח לאומי יכסו את זה? עדיין הכי חשוב זה הפנסיה ,איזה שערוריה איך יכולים ככה לזעזע את העובדים?(יש עובדע\ים בסניף של אני ש-35 שנה בקלאמרקט ,אני כבר לא מדברת על אמי.מה האנשים האלה לא יקבלו כלום מהחלק של המעסיק? האם יש איזה דרך להגיש תביעה על ההנהלה ובעלי המניות?
תיקון
אמי עובדת בקלאבמרקט לא אני
 
צר לי על מה שקורה עם העובדים ברשת

קלאבמרקט
שאלות לגבי זכויות עובדים.אני עובדת בקלאבמרקט 10 שנים היא היתה צריכה לקבל דמי הבראה במשכורת של החודש הזה מכיוון שהם בהקפאת תהליכים האם היא תקבל את דמי ההבראה? הבנתי שבמקרה של פשיטת רגל אז ביטוח לאומי יכסה שכר,פיצויים,חופשים (מה שהחברה לא תוכל לכסות) אבל מה יהיה עם הגמל וקרנות הפנסיה ,היא תקבל את החלק של המעסיק או לפחות חלק מסוים מהחלק של המעסיק? אפשר להגיש תביעה או שאם יהיה כינוס נכסי אז התביעה לא תעזור ? דבר נוסף הוא שבשנה האחרונה היה מכתב מהועד שיש איזשהו סידור של הועד אם ההנהלה שמכיוון שהמצב רע אז לוקחים מהעובדים 16 ימי חופש תרומה של העובדים.ושהם יוחזרו בעתיד כשהמצב ישתפר. בתלוש משכורת,עשו מינוס 16 ימי חופש ,למזלנו אמי שמרה את המכתבים האלה,האם ניתן יהיה לתבוע גם לגבי זה?האם ביטוח לאומי יכסו את זה? עדיין הכי חשוב זה הפנסיה ,איזה שערוריה איך יכולים ככה לזעזע את העובדים?(יש עובדע\ים בסניף של אני ש-35 שנה בקלאמרקט ,אני כבר לא מדברת על אמי.מה האנשים האלה לא יקבלו כלום מהחלק של המעסיק? האם יש איזה דרך להגיש תביעה על ההנהלה ובעלי המניות?
צר לי על מה שקורה עם העובדים ברשת
קלאבמרקט. מאחר וכל הנושא נמצא בטיפול של כונס, אני מציעה לרכז שאלות לועד או ישירות לכונס. רק טוב.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה