קישור

קישור

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת ובאמונה ובשמחה ובכן אני מקשר את עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי של כל היום והצדיקים האמיתיים ובפרט להצדיק האמיתי נחל נובע מקור חכמה רבנו נחמן בן פיגא זכותו יגן עלינו
 
למעלה