קיזוז הפסדים במס על רווחי הון

abarane

New member
שלום רב,
האם האם רשאי במסגרת הגשת דוח להחזר מס
לקזז מן המס של רווחי הון עבור ריבית פקדונות שנמשכו כנגד הפסדי הון שנצברו בתיק ני"ע?
(השקעות אלה על שמי כמובן ודרך בנקים שונים)
 
כנגד הפסדי הון ניתן לקזז -
  • רווח הון בשנת המס גם בגין הפסדי הון בגין שנה קודמת ובלבד שהוגש דוח מס לשנה בה נוצר הפסד ההון.
  • בשנה בה נוצר הפסד ההון גם כנגד הכנסה מריבית ו/או דיבידנד שמקורם בניירות ערך. אם הדיבידנד או הריבית הם מאותו נייר הערך, ניתן לקזז ללא מגבלת שיעור המס. אם לא מדובר באותו נייר הערך, ניתן לקזז מריבית או מדיבידנד ששיעור המס עליהם הוא עד 25%.
עו"ד אבישי בן יצחק
https://www.abi-law.co.il/
התשובה אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.
 
למעלה