קיבלתי ממנו את תשובת הצפרדע...

sara89

New member
קיבלתי ממנו את תשובת הצפרדע...

לבחור אחד היתה בעיה: הוא היה גבוה בצורה קיצונית. 2 מטר ו-30 ס"מ זה לא צחוק... הלך לרב וביקש עיצה, מה עושים? יש איזו סגולה להנמיך??? הרב חשב רבות והשיב לו: לך לביתך, בדרך תראה צפרדע. בקש ממנה שתתחתן איתך, ותראה ישועות....! פנה הבחור לעשות כדברי הרב, ואכן ראה צפרדע יושבת על ספסל ליד הבית. כולו נרגש, ובדחילו ורחימו שאל אותה: צפרדע, את מסכימה להתחתן איתי? לא! ענתה הצפרדע. חזר הבחור הביתה, מדד את גובהו, והנה הוא מגלה שהוא הנמיך ב-10 ס"מ!!! הלך מייד לראות שוב את הצפרדע, היא עוד היתה שם, יושבת על הספסל. נרעש ונרגש החליט לחזור על הנס. צפרדע יקירה, אולי תתחתני איתי? לאא!! השיבה לו בשנית... בבית הוא מגלה לאושרו שגובהו ירד בעוד 10 ס"מ!!!! למחרת פנה אליה בפחות חשש: צפרדע מותק, אולי בכ"ז תתחתני איתי? והיא בשלה- לאאא!!! ושוב הוא נוכח לראות שהסגולה עובדת... פחות 10 ס"מ! כך התמיד הבחור, ומידי יום היה עובר ליד הספסל שם ישבה הצפרדע, ומציע לה נישואין... עד שיום אחד נשבר לה, לצפרדע. ובאותו יום כשהיא נשאלה על ידו: מסכימה שנתחתן? היא התפרצה עליו: כמה פעמים אמרתי לך- לא! לא!! לא!!! לא!!!! לא!!!!! לא!!!!!!! לא!!!!!!!!! לא!!!!!!!!! עד היום הבחור נעדר.......
 

sara89

New member
ומאז ששמעתי את ה'סיפור' הזה

כשבחור מחזיר לי תשובה שלילית- אני אומרת שקיבלתי את תשובת הצפרדע... הכל לטובה.
 

oנדלר יnף

New member
אז מהיום כ"כ פעם לפני שאני

יענה 'לא' לבחורה אני אצטרך לקחת בחשבון שאני מסתכן בלהפוך לצפרדע?!...
 

sara89

New member
תראו מה זה עם ישראל

מוצאים מה ללמוד אפילו מבדיחה... חח כל הכבוד
 
למעלה