קטע מהמם עם פיפי עבדו שיעיר את כולם יום מצוין 
למעלה