קורס מטעם משרד העבודה

tvckrmhbh

New member
קורס מטעם משרד העבודה

שבת שלום!
אני מובטל ולצערי כבר עברה תקופת האבטלה - לכן אני מקבל אבטחת הכנסה.
קיבלתי הצעה לקורס מטעם משרד העבודה. אתמול קיבלתי הודעה שהתקבלתי לקורס. ברור לי שאני לא מתאים לקורס, הקורס מיועד להנדסאי חשמל ובעלי נסיוון בתחום החשמל, כמו-כן נדרש ידע נרחב בפיסיקה- אני אקדמאי בתחום מדעי החברה (מדע המדינה) ואין לי שום קשר לחשמל או לפיסיקה.התחושה שלי היא שהתקבלתי לקורס בגלל שלא היו מספיק מועמדים אז לקחו את מי שיש. הייתי ביום הראיונות לקורס וראיתי את החומר האנושי- רובו לא מתאים - לא בעלי ידע הבסיסי הנדרש, חלקם עולים חדשים ולא יודעים עברית וכד'...
השאלות שלי הן:
מה לעשות? לגשת לקורס שלא מתאים לי? האם אסרב לגשת לקורס האם הדבר ישלול ממני את זכותי לקבל אבטחת הכנסה?
 
לצערי בהבטחת הכנסה אין לך אפשרות לסרב

מבלי להענש מגלל שהקורס נמוך מכישוריך ראה הסבר מלא במיוחד במודגש :

תנאי זכאות - מבחן תעסוקה

אתה ובת/בן זוגך מתייצבים בשירות התעסוקה ונמנים עם אחת מהקבוצות האלה:

מחוסר עבודה הרשום בלשכת שירות התעסוקה ודורש שם עבודה לפי הכללים הקבועים בשירות התעסוקה, ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו כל עבודה התואמת את מצב בריאותו ואת כושרו הגופני, או הפנתה אותו לאבחון ולשיקום מקצועי.

מי שסירב לקבל עבודה שהוצעה לו, או סירב לשתף פעולה, אינו זכאי לקצבה במשך חודשיים.

מי שמקבל דמי אבטלה, והם נמוכים מסכום הקצבה, זכאי להשלמת הכנסה, בתנאי שהוא מתייצב גם במדור להבטחת הכנסה שבשירות התעסוקה, ומוכן לקבל כל עבודה שהוצעה לו שם.

המסמכים הנדרשים:
אישור מלשכת שירות התעסוקה על ההתייצבות שם.

תקופת הזכאות:
כל זמן שהתובע מחוסר עבודה, והוא דורש עבודה לפי הכללים, שקבע שירות התעסוקה.

הנמצא בהכשרה מקצועית - מי ששירות התעסוקה הפנה אותו להשתלמות או להסבה מקצועית הניתנות בשעות היום ובמשך 12 חודשים לכל היותר, והוא משתתף בלימודים השתתפות סדירה.

המסמכים הנדרשים:
אישור משירות התעסוקה על הפניה ללימודים ואישור על השתתפות בקורס.

תקופת הזכאות:
כל זמן שהתובע משתתף בהכשרה ועד שנה אחת.

עובד בשכר נמוך - שכיר או עצמאי, שהכנסתו מעבודה נמוכה מהסכום שנקבע לפי גילו, מצבו המשפחתי ומספר הנפשות במשפחה. ובלבד שהוא עובד במשרה מלאה, או שהוא עובד במשרה חלקית מטעמי בריאות, או מפני ששירות התעסוקה לא מצא לו עבודה אחרת.
עובד במפעל מוגן זכאי לקצבה, אם הוא עובד בהיקף העבודה המקובל באותו מפעל.

המסמכים הנדרשים:
שלושה תלושי שכר אחרונים ואישור מן המעסיק על היקף המשרה ועל סכום התשלומים החד-פעמיים ששולמו בשנה האחרונה (דמי הבראה, ביגוד, משכורת 13, פרמיות וכדו').

תקופת הזכאות:
כל זמן שהתנאים הנ"ל מתקיימים.

מצטער.
 

tvckrmhbh

New member
תודה על התגובה

דבר שני - הקורס, לא שהוא נמוך מכישורי אלא הקורס לא מתאים לי מבחינה אקדמאית - לא בתחום העניין, לא בהשכלתי הכללית או השכלתי הקודמת.
אני טוען כי צורפתי לקורס מאחר ואין די מועמדים לקורס ופשוט המכללה לא רוצה להפסיד את הכסף שהיא מקבלת מהמדינה על ביצוע הקורס. מאחר והינך טוען שאני לא יכול לסרב - אצטרך להתייצב בקורס. השאלה שלי ואני מצטער על ההצקה - האם אני אקבל דמי אבטחת הכנסה במהלך הקורס?
מה יקרה אם למשל אצטרך להחסיר שעה או שעתיים באחד מן הימים כי אולי אני אעבוד בתור משגיח בבחינות בגרות או שאסור לי לעבוד ולהביא קצת יותר כסף הבייתה כי אבטחת הכנסה זאת באמת ההכנסה הטובה ביותר בשוק
???
 
הבנת נכון תקבל הבטחת הכנסה בזמן הקורס

אינך צריך לחשוש מחיסור של שעה או שעתיים אלא מקיזוז מגובה הקצבה מעבר לסכום שמותר לך להשתכר ראה הסבר מלא :

זיכוי להכנסה מעבודה

לתשומת לבכם הסכומים שלא יילקחו מהכנסה מעבודה או מפנסיה הם על פי הטבלה שלהלן:

הרכב משפחה - עד גיל 55:

יחיד - 5% מהשכר הממוצע במשק - 431 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

זוג, זוג+ילדים - 7% מהשכר הממוצע במשק - 603 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

הרכב משפחה - מעל גיל 55:

יחיד - 13% מהשכר הממוצע במשק - 1,120 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

זוג, זוג+ילדים - 17% מהשכר הממוצע במשק - 1,465 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

להכנסה מעבודה יש זיכוי נוסף, לנוחיותך ניתן לערוך חישוב גמלה במחשבון.


לסיכום תשקול טוב לפני שאתה יוצא לעבוד כי מעבר לסכומים שציינתי מקזזים 60% מכל שקל נוסף מהקצבה.


בהצלחה.
 
למעלה