קבוצת City Pass זכתה במכרז

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
קבוצת City Pass זכתה במכרז

קבוצת City Pass זכתה במכרז
קבוצת City Pass זכתה במכרז הזיכיון להקמה ותפעול הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים למשך 30 שנה קבוצת City Pass זכתה במכרז הזיכיון להקמה ותפעול הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים למשך 30 שנה הקבוצה הוכרזה כ"מועמד מועדף" עד לחתימת הסכם הזיכיון בתוך חודש. שר האוצר: "פרוייקט הרכבת הקלה יהווה זריקת עידוד חשובה להנעת גלגלי המשק ולהגדלת התעסוקה בהיקף של אלפי עובדים ישראליים. ועדת המכרזים הבין משרדית, בראשות סגן החשב הכללי באוצר, דוד גרשונוביץ, החליטה אמש להכריז על קבוצת City Pass כ"מועמד המועדף" לקבלת הזיכיון להקמה והפעלה, במשך 30 שנה, של הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים. הקו ינוע בתוואי באורך של 13.4 ק"מ, מפסגת זאב בצפון העיר, דרך רח´ יפו במרכז ועד פסגת הר הרצל. בתוואי הקו מבוצעות עתה הכנות הנדסיות ועבודות קדחתניות להעתקת שתשתיות במימון משרד התחבורה ועיריית ירושלים. תחילת תפעול הרכבת הקלה צפויה בשנת .2006 קודם להכרזה קיבלה לידיה ועדת המכרזים, ערבויות לקיום המכרז בגובה של 30 מיליון &#8362 בכל אחת משתי הקבוצות המתמודדות: קבוצת Jerusalem Pass(פס ירושלים) -המורכבת מהחברות הבינלאומיות: חברת ההפעלה ,UESTRA יצרנית הרכבת סימנס, חברת CHIC ומהחברות הישראליות: אפריקה ישראל, וקבוצת פויכטונגר. קבוצת City Pass(סיטי פס) &#8211 המורכבת מהחברות הבינלאומיות: חב´ ההפעלה ויונדי, יצרנית הרכבות Alstom ומהחברות הישראליות: חב´ אשטרום וקב´ פולאר. החלטת הועדה התבססה על דירוג מקצועי של ההצעות, על פי אמות המידה שנקבעו במכרז. שתי ההצעות קיבלו ניקוד דומה בהיבטים הטכניים שלהן והוועדה ציינה בחיוב את הרמה הגבוהה של ההצעות. הפער בין ההצעות היה בגובה החזר ההוצאות (מענק ההקמה) שכל קבוצה ביקשה מהממשלה בגין העלויות להקמת הפרוייקט. ההחזר יינתן עם השלמת ההקמה וקודם לתחילת הפעלת הרכבת הקלה בשנת 2006.על פי תנאי המכרז, על קבוצת City Pass להשלים את חתימת "חוזה הזיכיון" עד תחילת דצמבר .2002 סגן רוה"מ ושר האוצר, סילבן שלום קיבל בסיפוק רב את החלטת ועדת המכרזים. השר שלום ציין כי בדומה לפרוייקטים אחרים בפיתוח תשתיות שסוכמו לאחרונה, גם בפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים הביעו החברות הבינלאומיות אמון במשק הישראלי ובכדאיות ההשקעה בו לטווח של עשרות שנים. שר האוצר הביע את ביטחונו כי הקבוצה הזוכה תצליח להשלים את גיוס ההון הנדרש לפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים, תוך ההסתייעות בשוק ההון המקומי ובכלל זה גיוס גם בשוק ההון המוסדי. "אין לי ספק שפרוייקט זה יהווה זריקת עידוד חשובה להנעת גלגלי המשק ולהגברת התעסוקה בהיקף של אלפי עובדים ישראלים. לדבריו, השילוב בין חברות בינלאומיות לחברות ישראליות יאפשר להן גם להרחיב את שיתוף הפעולה בפרוייקטים נוספים בארץ ובעולם. הצעת City Pass כוללת הספקה של 69 קרונות רכבת החל מהשנה הראשונה להפעלת הקו. תדירות הנסיעות בשעות השיא בבוקר תהיה 5 דקות לכיוון. הקבוצה הזוכה התחייבה לספק לנוסעים מערכת מידע בזמן אמת, אשר תעביר לנוסעים הממתינים בכל תחנה מידע שוטף אודות לוח הזמנים של הרכבת. העבודות שיבצע הזכיין כוללות הנחת מערכת המסילות, מערכות החשמל, הבקרה והתחזוקה, רכישת 69 קרונות רכבת, הקמת התחנות וכמובן את התפעול הכולל של הקו הראשון ברכבת הקלה בירושלים. פרט למימון הזכיין, משקיעות הממשלה ועיריית ירושלים סך של 800 מלש"ח לעבודות התכנון, הפינויים שנדרשו בתוואי, עבודות התשתי, שדרוג המרחב הציבורי ושיפור מרכז העיר. החלטת ועדת המכרזים מאמש מצטרפת להחלטת הוועדה המחוזית מן השבוע שעבר, לתת תוקף לתוכנית הסטטורית של הקו הראשון בירושלים. לאור זאת, צפוי כי בתוך כשנה תתחיל הקבוצה הזוכה בביצוע העבודות להקמת הקו הכוללת: הנחת מסילות, בניית תחנות, העמדת מערכת הזנת חשמל, ייצור הקרונות, הקמת מרכז התחזוקה, טיפולים ואחזקה (Depot) והקמת מרכז שליטה ובקרה. יצויין כי, במקביל לעבודות להקמת הקו הראשון עוסקים צוותי התכנון בפרוייקט בתכנון הקווים הבאים (8 קווים באורך 54 ק"מ) ובאפשרויות להארכת הקו הראשון ולהוספת שלוחות לאזורי תעסוקה, מסחר ולימודים נוספים. חברי ועדת המכרזים: יו"ר הועדה וסגן החשב הכללי באוצר- מר דוד גרשונוביץ, יו"ר הנהלת הפרוייקט ומשנה למנכ"ל עיריית ירושלים &#8211 איתן מאיר, יו"ר עמית ומשנה למנכ"ל משרד התחבורה &#8211 אלכס לנגר, גזבר עיריית ירושלים &#8211 אלי זיטוק, סמנכ"ל תכנון וכלכלה במשרד התחבורה &#8211 צ´רלס סלומון, רכז תחום תחבורה במשרד האוצר-אופיר קרני, יועצת משפטית במשרד האוצר &#8211 מיכל עקביה, מרכז הועדה וראש תוכנית אב לתחבורה &#8211 ד"ר משה הירש. הצוות המקצועי של ועדת המכרזים: וועדת המכרזים הסתייעה ביועצים מקצועיים מן השורה הראשונה: מרד עו"ד גלעד שר, ברנר, קדרי המלווה את הפרוייקט מתחילתו ומשמש גם כיועץ המשפטי לוועדת המכרזים וכמנסח הסכמים. כיועץ נוסף שימש משרד עו"ד יגאל ארנון ושות´.היועצים הפיננסיים של הועדה הינם חברת .TASC מקור: דובר משרד האוצר
 

Shrud

New member
ל - Brendan

קבוצת City Pass זכתה במכרז
קבוצת City Pass זכתה במכרז הזיכיון להקמה ותפעול הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים למשך 30 שנה קבוצת City Pass זכתה במכרז הזיכיון להקמה ותפעול הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים למשך 30 שנה הקבוצה הוכרזה כ"מועמד מועדף" עד לחתימת הסכם הזיכיון בתוך חודש. שר האוצר: "פרוייקט הרכבת הקלה יהווה זריקת עידוד חשובה להנעת גלגלי המשק ולהגדלת התעסוקה בהיקף של אלפי עובדים ישראליים. ועדת המכרזים הבין משרדית, בראשות סגן החשב הכללי באוצר, דוד גרשונוביץ, החליטה אמש להכריז על קבוצת City Pass כ"מועמד המועדף" לקבלת הזיכיון להקמה והפעלה, במשך 30 שנה, של הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים. הקו ינוע בתוואי באורך של 13.4 ק"מ, מפסגת זאב בצפון העיר, דרך רח´ יפו במרכז ועד פסגת הר הרצל. בתוואי הקו מבוצעות עתה הכנות הנדסיות ועבודות קדחתניות להעתקת שתשתיות במימון משרד התחבורה ועיריית ירושלים. תחילת תפעול הרכבת הקלה צפויה בשנת .2006 קודם להכרזה קיבלה לידיה ועדת המכרזים, ערבויות לקיום המכרז בגובה של 30 מיליון &#8362 בכל אחת משתי הקבוצות המתמודדות: קבוצת Jerusalem Pass(פס ירושלים) -המורכבת מהחברות הבינלאומיות: חברת ההפעלה ,UESTRA יצרנית הרכבת סימנס, חברת CHIC ומהחברות הישראליות: אפריקה ישראל, וקבוצת פויכטונגר. קבוצת City Pass(סיטי פס) &#8211 המורכבת מהחברות הבינלאומיות: חב´ ההפעלה ויונדי, יצרנית הרכבות Alstom ומהחברות הישראליות: חב´ אשטרום וקב´ פולאר. החלטת הועדה התבססה על דירוג מקצועי של ההצעות, על פי אמות המידה שנקבעו במכרז. שתי ההצעות קיבלו ניקוד דומה בהיבטים הטכניים שלהן והוועדה ציינה בחיוב את הרמה הגבוהה של ההצעות. הפער בין ההצעות היה בגובה החזר ההוצאות (מענק ההקמה) שכל קבוצה ביקשה מהממשלה בגין העלויות להקמת הפרוייקט. ההחזר יינתן עם השלמת ההקמה וקודם לתחילת הפעלת הרכבת הקלה בשנת 2006.על פי תנאי המכרז, על קבוצת City Pass להשלים את חתימת "חוזה הזיכיון" עד תחילת דצמבר .2002 סגן רוה"מ ושר האוצר, סילבן שלום קיבל בסיפוק רב את החלטת ועדת המכרזים. השר שלום ציין כי בדומה לפרוייקטים אחרים בפיתוח תשתיות שסוכמו לאחרונה, גם בפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים הביעו החברות הבינלאומיות אמון במשק הישראלי ובכדאיות ההשקעה בו לטווח של עשרות שנים. שר האוצר הביע את ביטחונו כי הקבוצה הזוכה תצליח להשלים את גיוס ההון הנדרש לפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים, תוך ההסתייעות בשוק ההון המקומי ובכלל זה גיוס גם בשוק ההון המוסדי. "אין לי ספק שפרוייקט זה יהווה זריקת עידוד חשובה להנעת גלגלי המשק ולהגברת התעסוקה בהיקף של אלפי עובדים ישראלים. לדבריו, השילוב בין חברות בינלאומיות לחברות ישראליות יאפשר להן גם להרחיב את שיתוף הפעולה בפרוייקטים נוספים בארץ ובעולם. הצעת City Pass כוללת הספקה של 69 קרונות רכבת החל מהשנה הראשונה להפעלת הקו. תדירות הנסיעות בשעות השיא בבוקר תהיה 5 דקות לכיוון. הקבוצה הזוכה התחייבה לספק לנוסעים מערכת מידע בזמן אמת, אשר תעביר לנוסעים הממתינים בכל תחנה מידע שוטף אודות לוח הזמנים של הרכבת. העבודות שיבצע הזכיין כוללות הנחת מערכת המסילות, מערכות החשמל, הבקרה והתחזוקה, רכישת 69 קרונות רכבת, הקמת התחנות וכמובן את התפעול הכולל של הקו הראשון ברכבת הקלה בירושלים. פרט למימון הזכיין, משקיעות הממשלה ועיריית ירושלים סך של 800 מלש"ח לעבודות התכנון, הפינויים שנדרשו בתוואי, עבודות התשתי, שדרוג המרחב הציבורי ושיפור מרכז העיר. החלטת ועדת המכרזים מאמש מצטרפת להחלטת הוועדה המחוזית מן השבוע שעבר, לתת תוקף לתוכנית הסטטורית של הקו הראשון בירושלים. לאור זאת, צפוי כי בתוך כשנה תתחיל הקבוצה הזוכה בביצוע העבודות להקמת הקו הכוללת: הנחת מסילות, בניית תחנות, העמדת מערכת הזנת חשמל, ייצור הקרונות, הקמת מרכז התחזוקה, טיפולים ואחזקה (Depot) והקמת מרכז שליטה ובקרה. יצויין כי, במקביל לעבודות להקמת הקו הראשון עוסקים צוותי התכנון בפרוייקט בתכנון הקווים הבאים (8 קווים באורך 54 ק"מ) ובאפשרויות להארכת הקו הראשון ולהוספת שלוחות לאזורי תעסוקה, מסחר ולימודים נוספים. חברי ועדת המכרזים: יו"ר הועדה וסגן החשב הכללי באוצר- מר דוד גרשונוביץ, יו"ר הנהלת הפרוייקט ומשנה למנכ"ל עיריית ירושלים &#8211 איתן מאיר, יו"ר עמית ומשנה למנכ"ל משרד התחבורה &#8211 אלכס לנגר, גזבר עיריית ירושלים &#8211 אלי זיטוק, סמנכ"ל תכנון וכלכלה במשרד התחבורה &#8211 צ´רלס סלומון, רכז תחום תחבורה במשרד האוצר-אופיר קרני, יועצת משפטית במשרד האוצר &#8211 מיכל עקביה, מרכז הועדה וראש תוכנית אב לתחבורה &#8211 ד"ר משה הירש. הצוות המקצועי של ועדת המכרזים: וועדת המכרזים הסתייעה ביועצים מקצועיים מן השורה הראשונה: מרד עו"ד גלעד שר, ברנר, קדרי המלווה את הפרוייקט מתחילתו ומשמש גם כיועץ המשפטי לוועדת המכרזים וכמנסח הסכמים. כיועץ נוסף שימש משרד עו"ד יגאל ארנון ושות´.היועצים הפיננסיים של הועדה הינם חברת .TASC מקור: דובר משרד האוצר
ל - Brendan
באמת כל הכבוד על העדכונים הרבים האלו, אתה בהחלט ממלא מחסור שקיים, בין עדכון לעדכון של "חדשות הרכבת" כמובן!!!!!
 

oren*

New member
קראתי את הידיעה בעיתון וגם ראיתי את

קבוצת City Pass זכתה במכרז
קבוצת City Pass זכתה במכרז הזיכיון להקמה ותפעול הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים למשך 30 שנה קבוצת City Pass זכתה במכרז הזיכיון להקמה ותפעול הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים למשך 30 שנה הקבוצה הוכרזה כ"מועמד מועדף" עד לחתימת הסכם הזיכיון בתוך חודש. שר האוצר: "פרוייקט הרכבת הקלה יהווה זריקת עידוד חשובה להנעת גלגלי המשק ולהגדלת התעסוקה בהיקף של אלפי עובדים ישראליים. ועדת המכרזים הבין משרדית, בראשות סגן החשב הכללי באוצר, דוד גרשונוביץ, החליטה אמש להכריז על קבוצת City Pass כ"מועמד המועדף" לקבלת הזיכיון להקמה והפעלה, במשך 30 שנה, של הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים. הקו ינוע בתוואי באורך של 13.4 ק"מ, מפסגת זאב בצפון העיר, דרך רח´ יפו במרכז ועד פסגת הר הרצל. בתוואי הקו מבוצעות עתה הכנות הנדסיות ועבודות קדחתניות להעתקת שתשתיות במימון משרד התחבורה ועיריית ירושלים. תחילת תפעול הרכבת הקלה צפויה בשנת .2006 קודם להכרזה קיבלה לידיה ועדת המכרזים, ערבויות לקיום המכרז בגובה של 30 מיליון &#8362 בכל אחת משתי הקבוצות המתמודדות: קבוצת Jerusalem Pass(פס ירושלים) -המורכבת מהחברות הבינלאומיות: חברת ההפעלה ,UESTRA יצרנית הרכבת סימנס, חברת CHIC ומהחברות הישראליות: אפריקה ישראל, וקבוצת פויכטונגר. קבוצת City Pass(סיטי פס) &#8211 המורכבת מהחברות הבינלאומיות: חב´ ההפעלה ויונדי, יצרנית הרכבות Alstom ומהחברות הישראליות: חב´ אשטרום וקב´ פולאר. החלטת הועדה התבססה על דירוג מקצועי של ההצעות, על פי אמות המידה שנקבעו במכרז. שתי ההצעות קיבלו ניקוד דומה בהיבטים הטכניים שלהן והוועדה ציינה בחיוב את הרמה הגבוהה של ההצעות. הפער בין ההצעות היה בגובה החזר ההוצאות (מענק ההקמה) שכל קבוצה ביקשה מהממשלה בגין העלויות להקמת הפרוייקט. ההחזר יינתן עם השלמת ההקמה וקודם לתחילת הפעלת הרכבת הקלה בשנת 2006.על פי תנאי המכרז, על קבוצת City Pass להשלים את חתימת "חוזה הזיכיון" עד תחילת דצמבר .2002 סגן רוה"מ ושר האוצר, סילבן שלום קיבל בסיפוק רב את החלטת ועדת המכרזים. השר שלום ציין כי בדומה לפרוייקטים אחרים בפיתוח תשתיות שסוכמו לאחרונה, גם בפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים הביעו החברות הבינלאומיות אמון במשק הישראלי ובכדאיות ההשקעה בו לטווח של עשרות שנים. שר האוצר הביע את ביטחונו כי הקבוצה הזוכה תצליח להשלים את גיוס ההון הנדרש לפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים, תוך ההסתייעות בשוק ההון המקומי ובכלל זה גיוס גם בשוק ההון המוסדי. "אין לי ספק שפרוייקט זה יהווה זריקת עידוד חשובה להנעת גלגלי המשק ולהגברת התעסוקה בהיקף של אלפי עובדים ישראלים. לדבריו, השילוב בין חברות בינלאומיות לחברות ישראליות יאפשר להן גם להרחיב את שיתוף הפעולה בפרוייקטים נוספים בארץ ובעולם. הצעת City Pass כוללת הספקה של 69 קרונות רכבת החל מהשנה הראשונה להפעלת הקו. תדירות הנסיעות בשעות השיא בבוקר תהיה 5 דקות לכיוון. הקבוצה הזוכה התחייבה לספק לנוסעים מערכת מידע בזמן אמת, אשר תעביר לנוסעים הממתינים בכל תחנה מידע שוטף אודות לוח הזמנים של הרכבת. העבודות שיבצע הזכיין כוללות הנחת מערכת המסילות, מערכות החשמל, הבקרה והתחזוקה, רכישת 69 קרונות רכבת, הקמת התחנות וכמובן את התפעול הכולל של הקו הראשון ברכבת הקלה בירושלים. פרט למימון הזכיין, משקיעות הממשלה ועיריית ירושלים סך של 800 מלש"ח לעבודות התכנון, הפינויים שנדרשו בתוואי, עבודות התשתי, שדרוג המרחב הציבורי ושיפור מרכז העיר. החלטת ועדת המכרזים מאמש מצטרפת להחלטת הוועדה המחוזית מן השבוע שעבר, לתת תוקף לתוכנית הסטטורית של הקו הראשון בירושלים. לאור זאת, צפוי כי בתוך כשנה תתחיל הקבוצה הזוכה בביצוע העבודות להקמת הקו הכוללת: הנחת מסילות, בניית תחנות, העמדת מערכת הזנת חשמל, ייצור הקרונות, הקמת מרכז התחזוקה, טיפולים ואחזקה (Depot) והקמת מרכז שליטה ובקרה. יצויין כי, במקביל לעבודות להקמת הקו הראשון עוסקים צוותי התכנון בפרוייקט בתכנון הקווים הבאים (8 קווים באורך 54 ק"מ) ובאפשרויות להארכת הקו הראשון ולהוספת שלוחות לאזורי תעסוקה, מסחר ולימודים נוספים. חברי ועדת המכרזים: יו"ר הועדה וסגן החשב הכללי באוצר- מר דוד גרשונוביץ, יו"ר הנהלת הפרוייקט ומשנה למנכ"ל עיריית ירושלים &#8211 איתן מאיר, יו"ר עמית ומשנה למנכ"ל משרד התחבורה &#8211 אלכס לנגר, גזבר עיריית ירושלים &#8211 אלי זיטוק, סמנכ"ל תכנון וכלכלה במשרד התחבורה &#8211 צ´רלס סלומון, רכז תחום תחבורה במשרד האוצר-אופיר קרני, יועצת משפטית במשרד האוצר &#8211 מיכל עקביה, מרכז הועדה וראש תוכנית אב לתחבורה &#8211 ד"ר משה הירש. הצוות המקצועי של ועדת המכרזים: וועדת המכרזים הסתייעה ביועצים מקצועיים מן השורה הראשונה: מרד עו"ד גלעד שר, ברנר, קדרי המלווה את הפרוייקט מתחילתו ומשמש גם כיועץ המשפטי לוועדת המכרזים וכמנסח הסכמים. כיועץ נוסף שימש משרד עו"ד יגאל ארנון ושות´.היועצים הפיננסיים של הועדה הינם חברת .TASC מקור: דובר משרד האוצר
קראתי את הידיעה בעיתון וגם ראיתי את
האילוסטרציה, השאלה האם מישהו יודע כיצד תיראה הרכבת במציאות? האם היא תהיה בעלת מבנה מעוגל כמו באילוסטרציה או בעלת מבנה מלבני כמו הרכבת העילית בפרנקפורט?
 

Man Dark

New member
אני ייקח את העיתון עכשיו, וייסרוק

קראתי את הידיעה בעיתון וגם ראיתי את
האילוסטרציה, השאלה האם מישהו יודע כיצד תיראה הרכבת במציאות? האם היא תהיה בעלת מבנה מעוגל כמו באילוסטרציה או בעלת מבנה מלבני כמו הרכבת העילית בפרנקפורט?
אני ייקח את העיתון עכשיו, וייסרוק
ויעלה טוב? יופי.
 

oren*

New member
כתבתי שראיתי את האילוסטרציה בעיתון

אני ייקח את העיתון עכשיו, וייסרוק
ויעלה טוב? יופי.
כתבתי שראיתי את האילוסטרציה בעיתון
כך שאין סיבה לסרוק את הכתבה. בעיתון הרכבת אווירודינמית ומעניין אותי לדעת אם אלה הרכבות שתהיינה במציאות.
 

reshef

New member
../images/Emo45.gif

בכול זאת אני ייעלה
לאנשים שאין להם מעריב... אז הנה:
 
הרכבת הקלה בירושלים

קראתי את הידיעה בעיתון וגם ראיתי את
האילוסטרציה, השאלה האם מישהו יודע כיצד תיראה הרכבת במציאות? האם היא תהיה בעלת מבנה מעוגל כמו באילוסטרציה או בעלת מבנה מלבני כמו הרכבת העילית בפרנקפורט?
הרכבת הקלה בירושלים
אינני יודע בוודאות כיצד יראו הרכבות הקלות של ירושלים, אבל אני יכול להבטיח בסבירות כמעט מוחלטת שהן לא תראנה כמו זו שבאילוסטרציה שבעיתון או בשלטים של עיריית ירושלים. שתי האילוסטרציות הללו מראות חשמליות ממשפחת ה-Eurotram של חברת ADtranz (כיום חלק מתאגיד Bombardier), כמו שניתן למצוא בשטרסבורג ובפורטו. מכיוון שההצעה הזוכה היתה של הקבוצה שבה נכלל תאגיד Alstom (הקבוצה של Bombardier פרשה בדרך), די וודאי להניח שהחשמליות עצמן תהיינה ממשפחת המוצרים של Alstom Transport, בה ניתן לעיין באתר החברה. משפחת הרכבות הקלות הנוכחית של החברה מכונה CITADIS ותכלו למצוא דוגמאות רבות ממנה בחלק שאליו מגיעים דרך ההירארכייה שלהלן: Products & Services / RAIL Vehicles / Passenger Trains / URBAN TRAINS / Trams שימו לב שמדובר במפשחת מוצרים מודולאריים, כלומר ניתן להרכיב עבור הלקוח מוצר סופי המותאם לצרכיו והעדפותיו תוך הסתמכות על מגוון רכיבים בסיסיים שמשותפים ברובם למרבית המשפחה - לדוגמה, ניתן להרכיב כל מיני ´פרצופים´ לאותו גוף בסיסי, או לבחור בין רוחבים ואוריכם שונים של גוף שנבנה משורה של רכיבים שחוזרים על עצמם בכמויות שונות. כמובן שאני מחזיק אצבעות ומתפלל בלילות שלא יבחרו בעיצוב ´פנים´ כמו זה שנבחר בעיר Lyon... (אני מעדיף בהרבה את זה שנבחר עבור העיר Bordeaux, שהדמייה שלו מצורפת כאן).
 
CITADIS ב-בורדו

הרכבת הקלה בירושלים
אינני יודע בוודאות כיצד יראו הרכבות הקלות של ירושלים, אבל אני יכול להבטיח בסבירות כמעט מוחלטת שהן לא תראנה כמו זו שבאילוסטרציה שבעיתון או בשלטים של עיריית ירושלים. שתי האילוסטרציות הללו מראות חשמליות ממשפחת ה-Eurotram של חברת ADtranz (כיום חלק מתאגיד Bombardier), כמו שניתן למצוא בשטרסבורג ובפורטו. מכיוון שההצעה הזוכה היתה של הקבוצה שבה נכלל תאגיד Alstom (הקבוצה של Bombardier פרשה בדרך), די וודאי להניח שהחשמליות עצמן תהיינה ממשפחת המוצרים של Alstom Transport, בה ניתן לעיין באתר החברה. משפחת הרכבות הקלות הנוכחית של החברה מכונה CITADIS ותכלו למצוא דוגמאות רבות ממנה בחלק שאליו מגיעים דרך ההירארכייה שלהלן: Products & Services / RAIL Vehicles / Passenger Trains / URBAN TRAINS / Trams שימו לב שמדובר במפשחת מוצרים מודולאריים, כלומר ניתן להרכיב עבור הלקוח מוצר סופי המותאם לצרכיו והעדפותיו תוך הסתמכות על מגוון רכיבים בסיסיים שמשותפים ברובם למרבית המשפחה - לדוגמה, ניתן להרכיב כל מיני ´פרצופים´ לאותו גוף בסיסי, או לבחור בין רוחבים ואוריכם שונים של גוף שנבנה משורה של רכיבים שחוזרים על עצמם בכמויות שונות. כמובן שאני מחזיק אצבעות ומתפלל בלילות שלא יבחרו בעיצוב ´פנים´ כמו זה שנבחר בעיר Lyon... (אני מעדיף בהרבה את זה שנבחר עבור העיר Bordeaux, שהדמייה שלו מצורפת כאן).
CITADIS ב-בורדו
לא שמתי לב שבעצם כבר ב-12 באוקטובר הציגו לראווה ב-בורדו שבצרפת את מערך מספר 2 שלהם, מתוצרת Alstom, זוכי המכרז בירושלים, בעל העיצוב שכל-כך מצא חן בעיני (אם כי אני עדיין מעדיף את ה-Eurotram של Bombardier...). תמונה של החשמלית הזו מאתר החברה מצורפת להלן.
 

oren*

New member
אני פשוט מזיל פה ריר מרוב התלהבות

הרכבת הקלה בירושלים
אינני יודע בוודאות כיצד יראו הרכבות הקלות של ירושלים, אבל אני יכול להבטיח בסבירות כמעט מוחלטת שהן לא תראנה כמו זו שבאילוסטרציה שבעיתון או בשלטים של עיריית ירושלים. שתי האילוסטרציות הללו מראות חשמליות ממשפחת ה-Eurotram של חברת ADtranz (כיום חלק מתאגיד Bombardier), כמו שניתן למצוא בשטרסבורג ובפורטו. מכיוון שההצעה הזוכה היתה של הקבוצה שבה נכלל תאגיד Alstom (הקבוצה של Bombardier פרשה בדרך), די וודאי להניח שהחשמליות עצמן תהיינה ממשפחת המוצרים של Alstom Transport, בה ניתן לעיין באתר החברה. משפחת הרכבות הקלות הנוכחית של החברה מכונה CITADIS ותכלו למצוא דוגמאות רבות ממנה בחלק שאליו מגיעים דרך ההירארכייה שלהלן: Products & Services / RAIL Vehicles / Passenger Trains / URBAN TRAINS / Trams שימו לב שמדובר במפשחת מוצרים מודולאריים, כלומר ניתן להרכיב עבור הלקוח מוצר סופי המותאם לצרכיו והעדפותיו תוך הסתמכות על מגוון רכיבים בסיסיים שמשותפים ברובם למרבית המשפחה - לדוגמה, ניתן להרכיב כל מיני ´פרצופים´ לאותו גוף בסיסי, או לבחור בין רוחבים ואוריכם שונים של גוף שנבנה משורה של רכיבים שחוזרים על עצמם בכמויות שונות. כמובן שאני מחזיק אצבעות ומתפלל בלילות שלא יבחרו בעיצוב ´פנים´ כמו זה שנבחר בעיר Lyon... (אני מעדיף בהרבה את זה שנבחר עבור העיר Bordeaux, שהדמייה שלו מצורפת כאן).
אני פשוט מזיל פה ריר מרוב התלהבות
כל אחת מהרכבות האלה יותר יפה מהשניה ואני כבר לא יכול לחכות לצאת לימי צילומים ולתפוס אותן עוברות ליד גורדי השחקים בבורסה. סיקרנת אותי לגבי הרכבת בעיר LYON, וצר לי לחלוק על דעתך אבל לטעמי זה עיצוב פשוט מטריף
שילוב בין פה של נחש ובין משהו שנראה כמו עין ענקית - אהבתי מאוד (למרות שברור שלא יבחרו בו לעיר כמו ירושלים). האם יש הבדלים מהותיים בין הרכבות של היצרניות השונות? האם היינו מרוויחים או מפסידים אם קבוצה אחרת הייתה זוכה במכרז במקום סיטי-פס? תודה רבה חן על הבהרת הדברים
 

איליה.

New member
אחת האילוסטרציות באתר

הרכבת הקלה בירושלים
אינני יודע בוודאות כיצד יראו הרכבות הקלות של ירושלים, אבל אני יכול להבטיח בסבירות כמעט מוחלטת שהן לא תראנה כמו זו שבאילוסטרציה שבעיתון או בשלטים של עיריית ירושלים. שתי האילוסטרציות הללו מראות חשמליות ממשפחת ה-Eurotram של חברת ADtranz (כיום חלק מתאגיד Bombardier), כמו שניתן למצוא בשטרסבורג ובפורטו. מכיוון שההצעה הזוכה היתה של הקבוצה שבה נכלל תאגיד Alstom (הקבוצה של Bombardier פרשה בדרך), די וודאי להניח שהחשמליות עצמן תהיינה ממשפחת המוצרים של Alstom Transport, בה ניתן לעיין באתר החברה. משפחת הרכבות הקלות הנוכחית של החברה מכונה CITADIS ותכלו למצוא דוגמאות רבות ממנה בחלק שאליו מגיעים דרך ההירארכייה שלהלן: Products & Services / RAIL Vehicles / Passenger Trains / URBAN TRAINS / Trams שימו לב שמדובר במפשחת מוצרים מודולאריים, כלומר ניתן להרכיב עבור הלקוח מוצר סופי המותאם לצרכיו והעדפותיו תוך הסתמכות על מגוון רכיבים בסיסיים שמשותפים ברובם למרבית המשפחה - לדוגמה, ניתן להרכיב כל מיני ´פרצופים´ לאותו גוף בסיסי, או לבחור בין רוחבים ואוריכם שונים של גוף שנבנה משורה של רכיבים שחוזרים על עצמם בכמויות שונות. כמובן שאני מחזיק אצבעות ומתפלל בלילות שלא יבחרו בעיצוב ´פנים´ כמו זה שנבחר בעיר Lyon... (אני מעדיף בהרבה את זה שנבחר עבור העיר Bordeaux, שהדמייה שלו מצורפת כאן).
אחת האילוסטרציות באתר
היא של קטר של רכבת ישראל
כשלוחצים על Products & Services בהתחלה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה