קבוצה להתמודדות עם אובדן בן/בת זוג

קבוצה להתמודדות עם אובדן בן/בת זוג

המרכז הקליני הבינתחומי באוניברסיטת חיפה מתארגן לפתיחת קבוצה נוספת לטיפול ותמיכה בעבור המתמודדים עם אובדן בן /בת זוג לפרטים: 04-8288622/3
 
למעלה