צנדלר הוריד את ההימור על אוראל

T o M e R1

New member
צנדלר הוריד את ההימור על אוראל

אז לא לקחת אותם כבאנקר כדי עוד לחכות
 
למעלה