צו בטוח לאומי סיווג מועסקים

שואל12

New member
צו בטוח לאומי סיווג מועסקים

הנושא שנידון בימים אחרונים בפורום. ושאלתי בקשר לנותן שירות שנכנס לתוך הצו ,לדוגמא נותן הרצאות מעל 7 הרצאות והוא רשום כעוסק מורשה,מוציא חשבוניות וכן משלם כל חודש לבטוח לאומי כעצמאי ומקבל בסוף השנה אישור על תשלומיון לבטוח לאומי. בנוסף על פי הצו יגבו או יקוזזו ממנו דמי בטוח לאומי,ושאלתי לגביי גבייה זו הנחשבת היא כתשלום בטוח לאומי של נותן השירות או כחלק מתשלום בטוח לאומי שלו להתחשבנות עם בטוח לאומי במידה ולא המשמעות היא שבטוח לאומי מקבל עבור אותו נותן שירות משני גורמים ונהנה מכך? מה הרציונל מאחורי קביעה כזו?
 
למעלה