פתאום אבא

פתאום אבא

שלום לכם,
כפי שכבר הבנתם שלב המעבר מזוגיות להורות הינו שלב משמעותי בחיינו המלא באתגרים זוגיים ומשפחתיים חדשים. אופן ההתמודדות עם אתגרים אלה עשוי להשפיע על התפתחותה של משפחתכם החדשה. בעוד שאתם הופכים להיות הורים באותה העת, אתם לא הופכים להיות הורים באותו האופן. נשים וגברים חווים את שלב המעבר להורות באופן שונה. אנו באוניברסיטת בן גוריון עורכים מחקר ייחודי אודות שלב המעבר לאבהות. המחקר כולו מבוצע באינטרנט מהנוחות שלכם בבית ובשעת ערב שנוחה לכם. במסגרת המחקר תחשפו לנושאים רבים ומגוונים שמעניינים אבות רבים במהלך שלב המעבר לאבהות.
אנו מאמינים שעצם ההשתתפות במחקר, תהווה חוויה מעניינת ותתרום לכם להתמודד עם אתגרי שלב המעבר אותו אתם חווים בימים אלה.
אנו מזמינים אבות חדשים להם ילד/ה ראשון/ה לבקר באתר המחקר לקבל הסבר מעט יותר מפורט ולמלא את השאלון המצ"ב: http://goo.gl/WBG1Ji 
תודה, צוות המחקר
 
למעלה